Reading Skill - Unit 1 - Chương trình mới

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 954 

DAYTOT xin gửi tới các em học sinh phần bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Reading Skill Unit 1 chương trình mới Tiếng Anh lớp 10.

 

READING SKILL - UNIT 1- CHƯƠNG TRÌNH MỚI

1. Look at the picture and answer the questions. (Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

a. What are the people in the picture doing? (Những người trong tranh đang làm gì?)

b. Do you think they are happy? Why / Why not? (Bạn có nghĩ họ đang hạnh phúc không? Tại sao?) 

2. Read the text below and decide which of the following is the best title for it. (Đọc bài văn sau và quyết định tiêu đề nào dưới đây là phù hợp nhất.)

a. Doing Housework is Good for Children

b. Husbands Who Share Housework Make Their Wives Happy

c. Sharing Housework Makes the Family Happier

In many cultures, doing housework is considered a woman's duty. The mother is usually the homemaker, who has to do most of the household chores, while the father is the breadwinner, who is responsible for the family finances. However, it is not good for the mother when the rest of the family does not help out. When families share household chores, it is good for them as individuals and good 5 for all the relationships within the family.

According to psychologists, most people do not realise the enormous benefits that come to a family when husbands and children share the housework. Children who share the housework with their mums and dads do better at school, become more sociable, and have better relationships with their teachers and friends. They learn good skills, are more responsible, and tend to be overall good people. When men share the housework, they tend to have better relationships with their wives. Women often feel happy when they see their husbands doing housework because it says, ‘He cares about me and he doesn't want to put all of the housework on me.’ Women whose husbands do not contribute to the household chores are more vulnerable to illness and tend to think more about divorce.

When everyone works together on household chores, it creates a positive atmosphere for the family 15 and sets a good example for the children. This is especially true if mum and dad can find a way to work well together and are not critical of each other. 

Ở nhiều nền văn hóa, làm việc nhà được xem là nghĩa vụ của người phụ nữ. Người mẹ thường là người nội trợ, người phải làm hầu hết những công việc gia đình, trong khi người cha là lao động chính, người đảm nhiệm vấn đề tài chính của gia đình. Tuy nhiên, sẽ không tốt cho người mẹ khi những người còn lại trong gia đình không hề giúp đỡ gì. Khi các gia đình chia sẻ việc nhà, sẽ tốt cho tất cả cũng như từng cá nhân và tốt cho tất cả mối quan hệ tron gia đình.

Theo các nhà tâm thần học, hầu hết mọi người đều không nhận ra lợi ích khổng lồ đến với một gia đình khi những người chồng và con cái chia sẻ công việc nhà. Những đứa trẻ chia sẻ việc nhà với mẹ và bố của mình thường học tốt hơn ở trường, trở nên cởi mở hơn, và có những mối quan hệ tốt hơn giáo viên và bạn bè. Chúng học được những kĩ năng hay, và có trách nhiệm hơn, có xu hướng là những người tốt. Khi đàn ông chia sẻ công việc nhà, họ có xu hướng có mối quan hệ tốt hơn với vợ mình. Phụ nữ thường cảm thấy hạnh phúc khi thấy chồng mình làm việc nhà bởi vì điều đó nói lên rằng "Anh ấy quan tâm đến tôi và anh ấy không muốn đặt tất cả công việc nhà lên tôi." Phụ nữ có chồng không đóng góp trong việc nhà thường nhạy cảm hơn với bệnh tật và thường nghĩ đến li hôn.

Khi mọi người làm việc cùng nhau trong công việc nhà, điều đó sẽ tạo ra một bầu không khí tích cực cho gia đình và làm gương tốt cho trẻ em. Điều này đặc biệt đúng nếu bố và mẹ có thể tìm ra cách làm việc tốt cùng nhau và không phán xét, chỉ trích người còn lại.

Key : C 

3. Read the text again. Do you understand the words from the context? Tick the appropriate meaning for each word from the text. (Đọc lại bài văn. Bạn có hiểu những từ trong văn cảnh? Chọn nghĩa phù hợp với mỗi từ trong bài văn.)

1. sociable

a. friendly

b. unfriendly

2. vulnerable

a. able to be well protected

b. able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt

3. critical

a. saying that something is good

b. saying that something is bad

4. enormous

a. not very large

b. very very large

5. tend

a. likely to behave in a particular way

b. unlikely to behave in a particular way

Key

1. a

2. b

3. b

4. b

5. a

4. 

a. What does it" in line 11 mean ...?

A. women feeling happy

B. women seeing their husbands doing housework

C. the husbands doing housework 

b. What does ‘it’ in line 14 mean ...? 

A. a good example for children

B. everyone working together in the house

C. a positive family atmosphere

Từ 'it' ở dòng 11 nghĩa là gì? Từ 'it' ở dòng 14 nghĩa là gì?

Key

a. C

b. B

5. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

a. How do children benefit from sharing housework? (Trẻ em hưởng lợi ích như thế nào từ việc chia sẻ việc nhà?)

b. Why do men tend to have better relationships with their wives when they share housework? (Tại sao đàn ông có xu hướng có mối quan hệ tốt hơn với vợ khi họ chia sẻ việc nhà?)

c. What may happen to women whose husbands do not contribute to the household chores? (Cái gì có thể xảy ra với phụ nữ nếu chồng họ không tham gia làm việc nhà?)

d. How does the family benefit when everyone works together on household chores? (Gia đình có lợi gì khi mọi người làm việc nhà cùng nhau?) 

6. Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)

a. Do you have any problems with sharing housework? (bạn có gặp khó khăn gì khi chia sẻ việc nhà?)

b. What benefits do you get when sharing housework? (lợi ích mà bạn đạt được khi chia sẻ việc nhà là gì?)

  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top