banner ngang3 8

Reading - Skills - Unit 8 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1094 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Reading- Skills - Unit 8 sách giáo khoa tiếng anh lớp 12 thí điểm.

 

READING - SKILLS - UNIT 8 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Are you qualified for the job?

1 Below are some skills and qualities required for the position of an apprentice administrator. Tick the ones that you have. Do you think you are qualified for this job?
Dưới đây là một số kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho vị trí của một quản trị viên tập sự. Đánh dấu vào những cái mà bạn có. Bạn có nghĩ rằng bạn có đủ điều kiện cho công việc này?

Having time management skills

Having communication skills

Well-spoken and articulate

Responsible and self-motivated

Flexible and eager to learn

Friendly and approachable

Well-organised

Able to work to deadlines and prioritise tasks

2 . Read the job advertisement. Match the highlighted words in the advertisement with the following meanings. Write the words in the space provided. (Đọc quảng cáo tuyển dụng. Khớp các từ được nhấn mạnh trong quảng cáo với ý nghĩa như sau. Ghi các từ vào chỗ trống được cung cấp.)

 • a person whose job is to manage and organise the public or business affairs of a company or an institution
 • becoming an expert in a particular area of work or business
 • put tasks or problems in order of importance so that _ you can deal with the most important first
 • selected for final consideration"
 • friendly and easy to understand and to talk to

Đáp án:

1. administrator

2. specialising

3. priortise

4. shortlisted

5. approachable

3 Read the job advertisement in 2 again and decide whether the statements below are true (T), false (F), or not given (NG). (Đọc quảng cáo tuyển dụng trong 2 lần nữa và quyết định xem các nhận định dưới đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

1. Job applicants must have the relevant working experience to apply for this job.

2. The job involves office work such as typing reports and taking minutes at meetings.

3. The job applicant is expected to be good at time management and communication.

4. Being flexible is the most important quality required for the job.

5. After finishing the apprenticeship, the person will be recruited on a long-term contract.

Đáp án:

1. F    2. T   3. T

4. NG (flexibility is one valuable quality, but may or may not be the most important)

5. NG (long-term prospects are only a possibility after the apprenticeship)

4      Read the final part of the advertisement carefully. Answer the following questions.

 • What benefits will you be offered if you get the apprenticeship?
 • How can you apply for the apprenticeship?
 • How can you get additional information about the apprenticeship?
 • Who will be contacted and invited to an interview?

Hướng dẫn:

Đọc phần cuối cùng của quảng cáo một cách cẩn thận. Trả lời các câu hỏi sau đây.

 • Competitive pay, ongoing training, 12 days of annual leave, and long-term job prospects in the company after completing the apprenticeship.
 • I need to send my CV and a covering letter to hr@hungphamcarsales.com.
 • For additional information, I can call Ms Kim Thanh at 0123975648.
 • Only shortlisted candidates will be contacted and invited to an interview.

5      Discuss the questions with a partner.

Which benefits of the apprenticeship mentioned in the advertisement are the most important to you? Why?

Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.
Những lợi ích nào của việc học nghề được đề cập trong quảng cáo là quan trọng nhất đối với bạn? Tại sao? 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top