Reading - Unit 7 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 556 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Reading Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 11 thí điểm.

 

READING - UNIT 7 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

1. Look at the table of the British state-run education system. Can you make a similar table for the education system of Viet Nam? (Xem bảng mô tả hệ thống giáo dục công lập Anh Quốc. Lập một bảng tương tự cho hệ thống giáo dục Việt Nam.)

                                                                       Age Examination

Kindergarten                                                      3-5

Primary school                                                     6-10

Lower secondary school                                     11-14

Upper secondary school                                     15-17 GCSE

2. Quickly read the text. Choose the best heading for it. (Đọc nhanh bài đọc và chọn đầu đề thích hợp nhất cho toàn bài.)

1. Comparing the A-level and IB Diploma Programme. (So sánh Chứng chỉ A-level và Chương trình lấy bằng tú tài quốc tế. )

2. Preparing for higher education in the United Kingdom. (Chuẩn bị cho bậc học đại học ở Anh Quốc.)

3. IELTS and further education in the United Kingdom. (Chứng chi IELTS và giáo dục bổ túc ơ Anh Quốc.) 

Lưu ý: Chứng chỉ A-level gồm 4 (hoặc 6 đổi với các môn khoa học tự nhiên) học phần được học trong hơn hai năm. Thông thường, có hai học phần được đánh giá trong năm đầu tiên và được công nhận bằng một chứng chỉ phụ gọi là AS-level (Advanced Subsidiary level). Hai học phần còn lại được đánh giá vào cuối năm thứ hai, được công nhận bàng chứng chỉ A2. 

Đáp án: b 

* Bài dịch

Chuẩn bị cho bậc học đại học

Tại Vương quốc Anh, học sinh có nhiều cơ hội tiếp tục thục hiện ước mơ học vấn sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Không chỉ học sinh nước Anh, học sinh các nước trên thế giới đã và đang theo đuổi các chướng trình đào tạo ở bậc dại học tại Anh để lấy bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ vì các bằng này dược đánh giá rất cao trên toàn thế giới.

Để chuẩn bị cho bậc đại học tại một trường đại học hoặc cao đẳng ở Anh quốc, học sinh cần phải có các văn bằng như A-level hay bằng Tú tài quốc tế (IB).

A-level - chứng chỉ giáo dục phô thông, là văn bằng tốt nghiệp cấp trung học cơ sở và được công nhận trên toàn thế giới. Học sinh được yêu cầu chọn ba hoặc bốn môn như toán, hóa, sinh, địa lý, lịch sử... nhằm giúp họ chuẩn bị cho bậc học đại học. Họ phải học các môn này trong vòng 2 năm và thi lấy chứng chỉ AS và A2 tương ứng vào cuối mỗi năm học.

Văn bằng thay thế cho A-level là bàng tú tài quốc tế IB, chứng nhận trình độ học vấn ở 6 hoặc 7 môn học; trong dó toán, tiếng mẹ đè và lý thuyết về tri thức là các môn bắt buộc Lý thuyết về tri thức được học trong 2 năm nhằm mở rộng hiểu biết của học sinh về sự tương tác giữa các môn học khác nhau tại trường. Chương trình hiện được triên khai ờ hơn 200 trường trung học, cao đăng công lập và dàn lập tại Anh quốc.

Học sinh nói tiêng mẹ đe không phải là tiếng Anh cần phải thi lấy chứng chỉ về ngôn Anh như IHLTS trước khi nộp đơn xin học bất kỳ một khóa học nào ở bậc đại học. Bà thi IELTS có hai dạng: học thuật (academic) và không học thuật (general training). Học nên hỏi trường nơi họ nộp đơn xem họ cần có chứng chỉ ở dạng thi nào.

3. Match each of the words with its meanings. Use a dictionary, if necessary. (Ghép với nghĩa của nó. Sử dụng từ điền nếu cần.)

* Đáp án

1. d             2. c             3. e               4. a            5. b

4. Read the text again. Dccidc if the following statements are true (T), false (F), or given (NG). Tick the correct boxes. (Đọc lại bài, sau đó quyết định những câu dưới là đúng (T), sai (F), hoặc không rõ thông tin (NG). Đánh dấu chọn vào các ô.)

Đáp án

1. NG            2.F           3.F                 4.F                 5. T

5. Work in pairs. Discuss how you can prepare for higher education in the UK.(Làm bài tập theo cặp.  Thảo luận cách thức chuẩn bị cho việc học đại học ở Anh Quốc )

* Câu hỏi gợi ý

Do you know the school year in the ƯK is organised?

What are the common types of examinations in the UK?

What are some of the best universities in the UK?

How can you find the most appropriate course for you?

What kind of skills do you need? 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top