banner ngang3 8

Reading - Unit 6 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1559 

Bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Reading - Unit 6 - Tiếng anh 11 thí điểm.

 

READING - UINIT 6 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

Translation and exercises

1. Work with a partner and what problems are described in the pictures. Then answer the question: what do you know about the problems? (Cùng trao đối với bạn về các vấn đề được mô tả trong tranh. Sau đó trả lời câu hỏi: em biết gì về những vấn đề này?)

Gợi ý

Sử dụng các cụm từ gợi ý sau: greenhouse gas emissions from factories arid cars,

factories and cars send out harmful gases into the atmosphere, factories are burning

fossil fuels (coal and oil) I hat increases the amount of CO 2, deforestation...

Ví dụ

  • The first picture describes one of the causes of climate change. In the picture we can sec factories are burning fossil fuels that increases the amount of CO2 in the atmosphere. Increased levels of carbon dioxide contribute to the greenhouse effect; as the result, the earth is heating up. Warmer temperatures may cause many problems such as heat-related illnesses and reduced water and air quality, which in turn have a variety of adverse effects on human health.
  • What can you see in the second picturc? Running cars are sending smoke and fumes into the atmosphere, causing the Earth to warm up and increase its average temperature. Acordine, to climate scientists, personal vehicles are a major cause of global warming.
  • In the third picture we can see trees are cut down, for many reasons such as for land, paper, wood products or cooking fuelế.. Trees lemove carbon dioxide, a major greenhouse gas, from the atmosphere, while cycling oxygen back into it. When trees are cut down: however, the CO2 is released again. The area of land covered by forests in the world is reduced rapidly, causing climate change.

2. Read the text and select the statement that expresses its main idca. (Đọc bài khóa chọn một câu thích hợp thể hiện ý chính của bài.)

a. Hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trên toàn thế giới.

b. Hiện tượng nóng lên toàn cầu dẫn đến sự tuyệt chùng hàng triệu loài động thực vật trên toàn thế giới.

c. Nguyên nhân chú yếu của hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra và các tác động tiêu cực của nó đến đời sống con người.

d. Con người phái cùng nhau hành động nhàm giảm thiều các nguy cơ của hiện tượng nón lên toàn cầu.

Đáp án: c

Câu a: định nghĩa về hiện tượng nóng lên toàn cầu

Câu b: chỉ đề cập đến một trong những ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu như đã được giải thích trong bài khoá.

Câu c: là câu trả lời bao quát nhất vì nó đề cập đến cả nguyên nhân và kết quả.

Câu d: chỉ trình bày một giải pháp.

Do vậy câu c là câu trá lời đúng vì nó đề cập đển tất cả các điêm đã nêu trong bài khoá.

Bài dịch

Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang thực sự diễn ra

Hiện tượng nóng lên toàn cầu, sự gia tăng nhiệt độ xung quanh bầu khí quyển trái đất. một trong những vấn đề lớn nhất mà ngày nay con người phải đối mặt. Theo kết quả của rất nhiều công trình nghiên cứu thì hiện tượng nóng lên toàn cầu đang thực sự xảy ra. Hiện tượng này chủ yếu do con người gây ra và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống thật thảm khốc.

Nguyên nhân lớn nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự phát thải khí CƠ2 từ ( nhà máy điện chạy bằng than đốt. Khi người ta đốt than để sản xuất điện, một lượng lớn khí CO2 bay vào không khí. Ở Mỹ, khoảng 40% lượng phát thải khí CO2 có nguồn gốc việc sản xuất điện. Nguồn phát thải khí CO2 lớn thử hai là việc đốt cháy xăng dầu tro: giao thông vận tải. Ở Mỹ, cỏ đến khoáng 33% lượng khí CO2 được thải ra từ các loại xe cộ. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi nhu cầu sử dụng xe hơi ngày càng tăng nhanh trong thế giới hiện đại. Một lý do nữa làm gia tăng nhiệt độ Trái đất là nạn chặt phá rừng lấy gỗ làm giấy và để khai hoang đất nông nghiệp. Rửng hấp thu và giữ khí CO2 không ch thoát ra ngoài bầu khí quyển. Ọuá trình này bị gián đoạn bởi tốc độ chặt phá rừng ở mức báo động.

Ảnh hưởng tồi tệ nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự dâng lên của mực nước biển trên toàn thế giới, có thể khiến hàng triệu người mất nhà cửa. Sự nóng lên toàn cầu cũng gây ra những thárm họa tự nhiên liên quan đến thời tiết như hạn hán, lù lụt làm thiệt mạng hoặc bị thương rất nhiều người. Hiện tượng nóng lên toàn cầu với nhiệt độ càng gi tăng có thê khiến mùa màng trên thế giới thất thu. nguy cơ dẫn đến nạn đói. Nó còn đưc dự đoán có ảnh hưởng xấu nhất đến các nguồn nước. Việc thiếu nước có thể kìm hãm

phát triển kinh tế, làm tổn hại hệ sinh thái. Hiện tượng nóng lên toàn cầu còn có một ảnh hưởng đáng sợ khác nữa là nguy cơ làm biến mất hàng triệu loài động thực vật trên thể giới. Việc mất đi các loài trên diện rộng là mối quan tâm lớn của con người vì chúng ta không thể tồn tại được nếu thiếu sự đa dạng loài trên trái đất.

Điều quan trọng con người phải hiểu rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu do chính con người gây nên vẫn đang xảy ra và ảnh hưởng của nó đối với chúng ta rất nghiêm trọns. Tất cả mọi người phải hành động ngay để giám thiểu các nguy cơ.

3. Match the words with their meanings. (Hây ghép từ với nghĩa phù hợp của từ.)

Đáp án:

1.g                2. f

3. d           4. e                    5. b                   6. a                 7. c 

4. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. Humans/People/We are responsible.

2. It releases a large amount of carbon dioxide into the atmosphere.

3. Deforestation disrupts the process of absorbing and capturing CO2 from the atmosphere, which causes the world’s temperature to rise.

4. They could lose their homes.

5. They can reduce crop harvests globally.

6. Because humans cannot exist without species diversity on Earth.

5. Work in groups. Discuss with a partner. (Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận với bạn bên cạnh.)

1. Which of the effects of global warming do you think is the most serious? (Hiện tượng nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng nào mà bạn cho là nghiêm trọng nhất?)

Ví dụ:

In my opinion, the most serious effect of global warming is droughts because it is killing millions of creatures on Earth. As temperatures rise globally, droughts will become more frequent and more severe, with potentially devastating consequences for agriculture, water supply. When people and other creatures do not have food to eat and water to drink, we will die.

2. What do you think we should do to reduce the risks caused by global warming? (Bạn nghĩ chúng ta nên làm gì để giảm bớt nguy cơ do hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra?)

Ví dụ:

There are lots of things we can do to stop global warming, like turning off the lights w leaving a room, taking shorter showers, and recycling... By doing small things, we learn how to use natural resouces wisely. 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top