Reading - Unit 6 - Tiếng anh 10

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 847 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Reading Unit 6 sách giáo khoa tiếng anh lớp 10.

 

READING - UNIT 6 - TIẾNG ANH 10

BEFORE YOU READ

Work in pairs. Match the photos with the information below, and then tell each other which of the places you would like to visit and give reasons.

(Làm việc theo cặp. Ghép các tranh với phần thông tin dưới đây, và sau đó nói cho nhau nghe về địa danh bạn muốn đến thăm và đưa ra các lý do.)

1. Built in 1049, in the shape of a lotus

2. Picturesque site, wonder of the world. 165 kilometres from Hanoi

3. Mountain resort (altitude: 1,500 m) with some wonderful places to visit: Xuan Huong Lake, pine forests, waterfalls...

4. On the left bank of the Huong River, 6 kilometres from Hue City

Trả lời:

1.d (Thien Mu Pagoda)

2. b (Ha Long Bay)

3.a (One-Pillar Pagoda)

4. c (Da Lai holiday resori)

I'd like to visit Da Lat because it's a famous and beautiful holiday resort with the cool weather and picturesque sights. In this place you relax your mind in the peaceful and quiet atmosphere and you can feel comfortable with the world and forget all your sorrow and anxicly of the noisy life.

WHILE YOU READ

Read the letter and then do the tasks that follow.

(Đọc lá thư và sau đó làm bài tập theo sau.)

Dịch bài:

Minh thân mến,

Mình viết thư để thông tin cho bạn đây. Học kỳ một sắp kết thúc và trường mình sẽ nghỉ vài ngày. Nhân dịp này lớp mình sẽ đi tham quan vài hang động gần Hà Nội vì mới đây chúng mình học về sự hình thành của đá. Hơn nữa nhiều bạn chưa bao giờ tham quan hang động nên mình nghĩ chuyến đi này ắt hẳn sẽ rất thú vị.

Ban đầu bọn mình muốn đi Chùa Thầy vì nó chỉ cách Hà Nội có 20 cây số và có thể đi du khảo trong ngày.

Tuy nhiên cho đến hôm nay bọn mình mới biết là các hang động gần Chùa Thầy mãi ra Tết mới mở cửa trở lại. Vì thế thay vào đó chúng mình sẽ tham quan các hang gần chùa Hương. Một đêm lửa trại trong chuyến du khảo hai ngày sẽ là một sự kiện tuyệt vời trong đời học sinh! Để đỡ tốn kém, chúng mình đem theo thức ăn và đi cùng xe với các lớp khác.

Bây giờ thời tiết ấm hơn nhiều. Mình tin là bọn mình sẽ được hưởng khí trời đầy ánh nắng.

Vấn đề duy nhất là phải xin phép bố mẹ. Bố mẹ mình có thể không muốn cho mình ở lại đêm. Mình sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ vậy.

Thôi nhé, cho mình gửi lời thăm bố mẹ và em gái bạn.

Thân,

Lan

Task 1: Choose the best answer A. B. C or D to complete each of the sentenees.

(Chọn câu trả lời đúng nhất A, B, C hay D điền vào mỗi câu này.)

1. Lan wrote the letter to______

A. inform Minh of her days off

B. complain about her parents

C. tell Minh about the plan for her class trip

D. talk about what she and her classmates will do at Huong Pagoda

2. The students decided to go on an excursion because they wanted to______

A. understand their geography lessons better

B. relax after work

C. have a campfire

D. A and B

3. The students have changed their destination as_______Thay Pagoda.

A. it is impossible to visit the caves near

B. it costs them a lot to visit

C. they prefer Huong Pagoda to

D. many of them have been to

Trả lời:

1. C              2. D                  3. A

Task 2: Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1. When are Lan and her classmates going on a trip?

2. Why are they visiting some caves?

3. How far is Thay Pagoda from their school?

4. What are the students' plans for their trip to Huong Pagoda?

5. What is Lan anxious about? Why?

Trả lời:

1. They're going on a trip when they have some days off after the first term.

2. They’re visiting some caves becaue they want to understand their geography lesson better and some of them have never been inside a cave.

3. It’s only over 20 kilometres.

4. They’re going to make a two-day trip and have a night campfire at Chua Huong. They are bringing their own lood and sharing the buses with some other classes lo make the trip cheap

5. Lan's anxious about her parents' permission. They may not let her stay the night away from home.

AFTER YOU READ

Fill in each blank in the summary of the letter with a suitable Group of words from the box below.

(Điền mỗi chỗ trống ở bài tóm tắt của lá thư với cụm từ thích hợp ở khung bên dưới.)

her classmates            want to see             their trip

is going to go on          have learnt            

to persuade them        some caves              only problem

Lan's class (1)______a two-day excursion to visit (2)______near Huong Pagoda. They (3)______ with their own eyes what they (4)_______in their geography lessons recently and relax after their hard work, as well. They have planned (5)______ carefully.

For Lan, the (6)_______is getting her parents' permission. She will try (7) _______so that she will be able to join

(8)______ on the excursion.

Trả lời:

1. is going to go on           2. some caves        

3. want to see                   4. have learned

5. their trip                        6. only problem

7. to persuade them          8. her classmates 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top