Reading -Unit 2 - Tiếng anh 10

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 578 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Reading Unit 2 sách giáo khoa Tiếng anh lớp 10.

 

READING - UNIT 2 - TIẾNG ANH 1O

BEFORE YOU READ

When you meet your friend, which of the following topics do you often talk about?

(Khi em gặp bạn, em thường nói đến đề tài nào trong những đề tài sau?)

*sports and games (thể thao và trò chơi) * holidays (ngày nghỉ)
*entertainment (trò giải trí)    *films (phim)
*health problems (những vấn đề sức khỏe) *weather (thời tiết)
*hobbies (sở thích)  *work and study (công việc và việc học)

Trả lời:

When I meet my friend. I often talk about hobbies or work and study: but my friend likes talking about entertainment.

I choose the topic "work and study" because it's useful for me in my study. Through the talk, we can find out the best way to study efficiently. I think this topic benefits not only me but also my triodds.

WHILE YOU READ

Read the following small talks and then do the tasks that follow.

(Đọc những bài nói chuyện ngắn sau đây và Sau đó làm những bài tập theo sau.)

1. Hello. My name's Nguyen Hong Phong. I'm sixteen year old. I'm a student at Chu Van An High school. Iam in class 10A with forty-five other students. I study many subjects such as Maths, Physic, Chemistry, Biology, Literature, History, Geography, and so on. I like to learn English best because it is an international language. I don't really like getting up early, but I have to because I often have a lesson at 7:15

 

2. Hello. My name's Nguyen Lan Phuong. I teach English at Chu Van An High School. It is one of the biggest schools in Ha Noi. Teaching is hard work, but I enjoy it because I love working with children

 

3. I'm Nguyen Hong Ha. I'm Phong's father. We live in a small flat above a corner shop in Tay Son Street. The flat is far from Phong's school so he usually goes to school by bike. I worry about this. He has to ride his bike in narrow and crowded streets to get to school. There's so much traffic: so- many cars, motorbikes and bicycles

Dịch bài:

1. Xin chào. Mình tên là Nguyễn Hồng Phong, 16 tuổi. Mình là học sinh trường phổ thông trung học Chu Văn An. Mình học lớp 10A cùng với 45 bạn khác. Mình học nhiều môn như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa ... mình muốn học tiếng Anh nhất vì nó là ngôn ngữ quốc tế. Mình thật sự không thích dậy sớm nhưng đành phải chịu thôi vì mình thường vào học lúc 7:15.

 

2. Xin chào. Tôi tên Nguyễn Lan Phương. Tôi dạy tiếng Anh ở trường phổ thông trung học Chu Văn An. Đây là một trong những ngôi trường lớn nhất ở Hà Nội. Dạy học là công việc vất vả, nhưng tôi yêu thích nó vì tôi thích làm việc cùng các em học sinh.

 

3. Tôi là Nguyễn Hồng Hà, cha của Phong. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ phía trên cửa hiệu ở góc phổ Tây Sơn. Căn hộ cách xa trường của Phong nên nó phải đến trường bằng xe đạp. Tôi lo lắng về việc ấy. Nó phải đạp xe tới trường trên những con đường chật hẹp và đông đúc vì có quá nhiều xe hơi, xe gắn máy, xe đạp lưu thông trên đường.

Task 1: Fill each blank with one of the words in the box below. There are more words than needed.

(Điền mỗi chỗ trống với một trong những từ trong khung, bên dưới. Có nhiều từ hơn cần thiết.)

language                                         worry                                  subjects                          crowded              

bike                                                 ride                                      traffic                             enjoy                          

narrow                                           learn

1. Young children________ helping with household tasks.

2. We were stuck in heavy___________ for more than an hour.

3. I think you don't have to__________ about your weight.

4. It was two weeks before Christmas and the mall was with shoppers.

5. If two people speak the same__________ , they usually have similar attitudes and opinions.

Trả lời:

1.enjoy

2. traffic

3. worry

4. crowded

5. language

Task 2: Work in pairs Read the small talks again and find out who...

(Làm việc từng đôi. Đọc lại những bài nói chuyện ngắn và tìm ai...)

  Name
- enjoys teaching. Miss Phuong
- has to get up early.  __________
- lives far from school.  __________
- loves working with children.  __________
- loves learning English.  __________
- rides a bike to school every day.  __________
- studies at a high school.  __________
- teaches English at a high school.  __________
- worries about someone else's safety.  __________

Trả lời:

  Name
- enjoys teaching. Miss Phuong
- has to get up early. Phong
- lives far from school. Phong
- loves working with children. Miss Phuong
- loves learning English. Phong
- rides a bike to school every day. Phong
- studies at a high school. Phong
- teaches English at a high school. Miss Huong
- worries about someone else's safety. Mr. Ha

Task 3: Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where does Phong study? 

2. What subjects does he study?

3. Why does he want to learn English? 

4. What does Miss Phuong say about her teaching profession? 

5. Why does Mr. Ha worry about his son's safety?

Trả lời:

1. He studies at Chu Van An High School.

2. He studies many subjects such as Maths. Literature. Physics. Chemistry. Biology. ..ete

3. He wants to learn English because it’s an international language.

4. She says it's hard work but she enjoys it because she loves working wilh children.

5. The man worries about his son's travelling because there’s so much traffic on the narrow and crowded way to school.

AFTER YOU READ

Work in groups. Talk about:

(Làm việc từng nhóm. Nói về:)

(Suggested answers)

*what subject you like learning best and why.

*what you like or dislike doing at school.

*what you worry about at school?

Trả lời:

*What subject you like learning best and why.

- I like learning Maths best. because it helps us how to think logically and how to solve the problems systematically and scientifically.

- I like learning English best because it’s becoming an international language now, and it's an effective means to understand other cultures, scholarship and civilizations in'the world because most books about these issues are in English.

*What you like or dislike doing at school.

- I like book-reports and discussion or talk classes, because they help us to know how to express our thruoghts or ideas in public. This will be very useful for us in our future life when we are grown-ups

*What you worry about at school?

- I think the school yard is very small the laboratory lacks agreat number of necessary equipment for the study.

  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top