Reading - Unit 15 - Tiếng anh 12

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 862 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Reading Unit 15 sách giáo khoa Tiếng anh 12.

 

READING - UNIT 15 - TIẾNG ANH 12

 Before You Read

 Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions that follow. (Làm việc từng đôi. Nlùn các hình và trả lời câu hỏi kèm theo.)

   1. How many roles does this woman have?

   2. Is her life typical of a Vietnamese woman's life? Why/Why not?

   Answer:

   1. This woman has two roles: a wife's role and a mother's role.

   2. Yes, it is, because it's the Vietnamese traditional lifestyle and culture.

   ❖   While You Read

   Read the text and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.)

   Trải qua nhiêu lịch sử của nền văn minh nhân loại, những niềm tin văn hóa lâu đời cho phép phụ nữ chỉ bị hạn chế những vai trò trong xã hội. Nhiều người tin rằng vai trò tự nhiên của phụ nữ là mẹ và vợ. Những người này xem phụ nữ phù hợp cho việc sinh con và việc chăm sóc gia đình hơn là dấn thân vào đời sống công cộng của việc kinh doanh hay chính trị. Sự nghi ngờ phổ biến về khả năng trí thức của phụ nữ đã đưa nhiều xã hội từ chối việc giáo dục, việc làm và nhiều quyền pháp lí và chính trị đối với phụ nữ. Chính phụ nữ là người kiểm soát phần lớn việc làm và quyền lực trong xã hội.

   Cuộc tranh đấu cho quyền của phụ nữ- những quyền thiết lập cùng một địa vị xã hội. văn hóa và chính trị cho phụ nữ cũng như đàn ông - bắt đầu vào thế kỉ 18, trong suốt thời kì được biết như là Thời đại Ánh Sáng. Trong suối thời kì này, các nhà triết học chính trị ở Âu châu bắt đầu lí giải rằng tất cả cá nhân, nam hay nữ, được sinh ra với quyền tự nhiên làm cho họ tự do và bình đẳng. Những nhà tư tưởng tiên phong này biện hộ rằng phụ nữ không nên bị phân biệt đối xử vì căn cứ vào nền tảng phái tính của họ.

   Ngày nay, dù địa vị của họ thay đổi ở nhiều quốc gia khác nhau, phụ nữ phần lớn trên thế giới đã đạt nhiều quyền pháp lí quan trọng. Quyền quan trọng nhất trong những quyển này là : quyền có việc làm và trả lương như đàn ông, quyền bầu cử và quyền có nền giáo dục chính qui.

   Task 1: Give the Vietnamese equivalents to the following words and phrases. (Cho  từ tiếng Việt tương đương với những từ và cụm từ sau.)

   1. human civilization; nền văn minh nhân loại

   2. childbearing : việc sinh con

   3. involvement: sự dấn thân, tham gia

   4. Age of Enlightenment: Thời đại ánh sáng

   5. deep-seated cultural beliefs : những niềm tin văn hóa lâu đời

   6. homemaking : việc chăm sóc gia đình

   7. intelleclual ability : khả năng trí thức/hiểu biết

   8. equal work opportunity : cơ hội nghề nghiệp/ việc làm bình đẳng

   Task 2: Choose the best option A, B, C or D to answer the following questions. (Chọn câu trả lời đúng nhất A, B,C hay D  đề trả lời những câu hỏi sau)

   1. According to the text, what was the main role traditionally accorded to women?

     A. working in education

     B. building houses

     C. taking care of the house and family

     D. working in factories

   2. Before the 18th century, what was the attitude of societies towards women’s intellectual ability?

    A. respectful

    B. supportive

    C. resentful

    D. disbelieving

   3. According to the text, what is the purpose of the struggle for women’s rights?

    A. to free women from housework

    B. to establish a friendly relationship between men and women

    C. to bring equality between men and women

    D. to argue that women have better intellectual ability

   4. What do “these pioneer thinkers’” at the end of paragraph 2 refer to?

    A. 18th century European people

    B. 18th century European political philosophers

    C. 18th century European women

    D. 18th century European politicians

   5. Which of the following is NOT mentioned in the last paragraph as one of women’s legal rights today?

    A. the right to hold property

    B. the right to equal pay

    C. equal employment opportunity rights

    D. the right to vote

                         1.C        2. D          3.C             4. B                   5. A

   Task 3: Choose the best title for the passage. (Chọn tựa đúng  nhất cho đoạn văn)

   A. Intellectual Ability

   B. The Ase of Enlightenment

   C. Women’s Rights

   D. Women’s Role in Education

                          Answer : C : Women's Rights

   ❖  After You Read

  Work in pairs. Summarize the reading passage by writing ONE, sentence for each paragraph. ( Làm việc từng đôi. Tóm tắt đoạn văn đọc bằn cahs viết một  câu cho mối đoạn văn)

   - Paragraph ONE :  In the past, women were limited to the natural roles: mother's and wife’s because of widespread doubt about their intellectual ability.

   - Paragraph TWO : The struggle for women's rights began in the 18lh century with European philosophers’ thoughts that women should not be discriminated on the basis of sex.

   - Paragraph THREE: Women now enjoy significant legal rights such as equal work and pay rights, the right to vote and to get formal education. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top