Pronunciation - Unit 2 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 430 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Pronunciation Unit 2 sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 thí điểm.

 

PRONUNCIATION - UNIT 2 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

♦      Hình thức viết rút gọn của danh từ, đại từ + động từ ( not)

 • Dạng thức rút gọn ’s (= is / has) có thể được dùng sau danh từ, đại từ, từ để hỏi (wh words), here và there. Vỉ dụ: He is = He's
 • Dạng thức rút gọn 'd (= had / would), ’II (= will) và 're (= are) thường được dùng sau các đại từ, một số từ đế hỏi (wh words), danh từ ngắn và there.

 Ví dụ: I will = I'll, There are = There're...

 • Dạng viết đầy đủ được dùng ở cuối mệnh đề (ví dụ: Yes, he is.) hoặc khi người nói muốn nhấn mạnh thông tin, do vậy trọng âm rơi vào dạng viết đầy đủ.

Ví dụ: He has done it, not will do it.

 • Trường hợp động từ + not: Có hai khả năng viết rút gọn cho cách diễn đạt phủ định.

Vỉ dụ: She’s not... / She isn’t

 • Dạng rút gọn cho câu phủ định có thể được dùng ở cuối mệnh đề.

Vi dụ: No, they haven’t.

1. Find the contracted forms in the conversation and write their full form in the space below. (Hãy tìm dạng viết rút gọn trong đoạn hội thoại và viết dạng đầy đủ vào khoảng trống cho sẵn.) 

 • Đáp án 

shouldn't = should not 

you're = you are                             we're = we are                 It's = It is 

there's = there is                            don't = do not                  he's = he is

you'll = you will                              Didn't = Did not I'm = I am

2. Listen and underline what you hear - the contraction or the full form(Hãy  nghe và gạch dưới từ mà em nghe được - dạng rút gọn hay dạng đầy đủ.)

* Đáp án

 • I will - I'll                            2. I am                        3. He is - he's
 • we are - didn't                    5. I've - That's
 • 3. Listen and repeat the exchanges in 2. (Nghe và lặp lại những lời hỏi đáp ở bài tập 2.)

  * Lời ghi âm

  1. A: Why won't you help me with my homework?

  B: I will. I'll be with you in a minute.

  2. A: You must be pleased with your test results.

  B: Yes, I am

  3. A: I thought he was in Ha Noi today.

  B: He is in Ha Noi. That's where he's calling from.

  4. A: Here we are. This is my place.

  B: I didn't know it'd take two hours to get to your house.

  5. A: I've been to Hawaii several times.

  B: Really? That's an interesting place to visit, I suppose.   


   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Thời điểm thi THPT QG

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

  Top