banner ngang3 8

Những cấu trúc viết lại câu quan trọng - Phần 3

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 514 

DAYTOT gửi tới các em bài viết về những cấu trúc viết câu quan trọng - Phần 3

 

21.

  • Imperative verb (mệnh lệnh)= Something + should (not) + be + V3/Ved: không nên làm gì

VD: Open your book! = Your book should be opened.

  • Imperative verb (mệnh lệnh)= Someone + should (not) + do sth

VD: Close the door! = You open should open the door.

22. I + let + O + do sth = S + allow + S.O + to do Sth: cho phép ai làm gì

VD: My boss let him be on leave for wedding = My boss allow him to be on leave for wedding. (Sếp của tôi cho phép anh ta rời tiệc cưới)

23. S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive

VD: She studies hard because she wants to pass the final examination = She studies hard to pass the final examination. (Cô ấy đã học chăm chỉ vì cô ấy muốn vượt qua kì kiểm tra)

24. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive: … để mà …

VD: I work hard so that I earn a lot of money. = I work hard to earn a lot of money.

25. Ving + be + adj = It + be + adj + to + V

VD: Playing sports is useful. = It is useful to play sprots.

26. S + V + and + S + V = S + V + both … and: … và …

VD: I eat banana and I drink milk. = I both eat banana and drink milk.

27.. S + V + not only … + but also = S + V + both … and: … không chỉ … mà còn …

VD: He translated both fast and correctly = He translated not only fast but also correctly (Anh ấy dịch bài không chỉ nhanh mà còn chính xác)

28. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth: lo sợ điều gì

VD: I am scared of spides. = I am afraid of spides.

29. Why don’t you we sth? = In my opinion = Let’s + V = S + advise = S + suggest + that + S + V: gợi ý làm gì

VD: Why don’t we go out tonight?= Let’s go out tonight= She suggests that we go out tonight.

30. S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth: nhờ, bảo ai đó làm gì

VD: She gets him to spend more time with her = She have him spend more time with her (Cô ấy bảo anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy)

 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top