Những cấu trúc viết lại câu quan trọng - Phần 3

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 616 

DAYTOT gửi tới các em bài viết về những cấu trúc viết câu quan trọng - Phần 3

 

21.

  • Imperative verb (mệnh lệnh)= Something + should (not) + be + V3/Ved: không nên làm gì

VD: Open your book! = Your book should be opened.

  • Imperative verb (mệnh lệnh)= Someone + should (not) + do sth

VD: Close the door! = You open should open the door.

22. I + let + O + do sth = S + allow + S.O + to do Sth: cho phép ai làm gì

VD: My boss let him be on leave for wedding = My boss allow him to be on leave for wedding. (Sếp của tôi cho phép anh ta rời tiệc cưới)

23. S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive

VD: She studies hard because she wants to pass the final examination = She studies hard to pass the final examination. (Cô ấy đã học chăm chỉ vì cô ấy muốn vượt qua kì kiểm tra)

24. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive: … để mà …

VD: I work hard so that I earn a lot of money. = I work hard to earn a lot of money.

25. Ving + be + adj = It + be + adj + to + V

VD: Playing sports is useful. = It is useful to play sprots.

26. S + V + and + S + V = S + V + both … and: … và …

VD: I eat banana and I drink milk. = I both eat banana and drink milk.

27.. S + V + not only … + but also = S + V + both … and: … không chỉ … mà còn …

VD: He translated both fast and correctly = He translated not only fast but also correctly (Anh ấy dịch bài không chỉ nhanh mà còn chính xác)

28. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth: lo sợ điều gì

VD: I am scared of spides. = I am afraid of spides.

29. Why don’t you we sth? = In my opinion = Let’s + V = S + advise = S + suggest + that + S + V: gợi ý làm gì

VD: Why don’t we go out tonight?= Let’s go out tonight= She suggests that we go out tonight.

30. S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth: nhờ, bảo ai đó làm gì

VD: She gets him to spend more time with her = She have him spend more time with her (Cô ấy bảo anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy)

 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top