Những cấu trúc Tiếng Anh thông dụng - Phần 6

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 518 

DAYTOT gửi tới các em bài viết về những cấu trúc thông dụng trong Tiếng Anh - Phần 6

 

 51.    It is ( very ) kind of smb to do smt ( Ai thật tốt bụng / tử tế khi làm gì)

e.g. It is very kind of you to help me. (Bạn thật tốt vì đã giúp tôi)

 52.    To find it + tính từ + to do smt

e.g. We find it difficult to learn English. (Chúng tôi thấy học tiếng Anh khó)

53. To make sure of smt ( Bảo đảm điều gì ) that + CN + động từ

e.g.  I have to make sure of that information. (Tôi phải bảo đảm chắc chắn về thông tin đó)

  You have to make sure that you’ll pass the exam. (Bạn phải bảo đảm là bạn sẽ thi đỗ)

54. It takes ( smb ) + thời gian + to do smt ( Mất ( của ai ) bao nhiêu thời gian để làm gì)

e.g. It took me an hour to do this exercise. (Tôi mất một tiếng để làm bài này)

 55.    To spend + time / money + on smt ( Dành thời gian / tiền bạc vào cái gì)/doing smt làm gì

e.g. We spend a lot of time on TV/watching TV. (Chúng tôi dành nhiều thời gian xem TV)

56.    To have no idea of smt = don’t know about smt ( Không biết về cái gì )

e.g. I have no idea of this word = I don’t know this word. (Tôi không biết từ này)

 57.    To advise smb to do smt ( Khuyên ai làm gì/not to do smt không làm gì)

e.g. Our teacher advises us to study hard. (Cô giáo khuyên chúng tôi học chăm chỉ)

58.    To plan to do smt ( Dự định / có kế hoạch làm gì)

e.g. We planed to go for a picnic. (Chúng tôi dự định đi dã ngoại)

59. To invite smb to do smt ( Mời ai làm gì )

e.g. They invited me to go to the cinema. (Họ mời tôi đi xem phim)

60. To offer smb smt ( Mời / đề nghị ai cái gì )

e.g. He offered me a job in his company. (Anh ta mời tôi làm việc cho công ty anh ta) 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top