banner ngang3 8

Looking back - Unit 8 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 818 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Looking back - Unit 8 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LOOKING BACK - UNIT 8 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Pronunciation

Listen to the following exchanges and underline the stressed words. Then practise them with a partner, using the correct sentence stress.

Nghe trao đổi sau đây và gạch dưới những từ nhấn mạnh. Sau đó luyện tập chúng với một người bạn, sử dụng nhấn mạnh câu đúng.

1. A: Do you think communication skills are really important?

B: Well, some people think they aren't important, but, in fact, they are.

2. A: Can people without a university degree apply for this job?

B: Yes, they can.

3. A: Should I ask my brother to help me to write the CV?

B: Yes, certainly you should.

4. A: You haven't been shortlisted for the interview.

B: I have been shortlisted for it.

Vocabulary

Underline the correct word in each sentence. (Gạch dưới từ đúng trong mỗi câu)

 • If you want to get a job, you should look for job (adverts/CVs).
 • Don't forget to read the information about the required skills and qualities to see if you have the [relevant/reliable) job experience.
 • If you (change/tailor) your CV to suit the job requirements, you can increase your chances of getting an interview.
 • After the CV screening process, only a small number of (interviewers/candidates) are invited for a job interview.
 • The new [employee/employer) is usually confirmed after a period of probation.
 • Đáp án:

  1. adverts    2. relevant    3. tailor

  4.candidates    5. employee

  Grammar

  Turn the following sentences into repor speech, using the reporting verbs in the box. (Chuyển các câu sau đây sang câu tường thuật, sử dụng các động từ tường thuật trong hộp.)

  Gới ý:

 • Mike asked Mira how long it would take her to finish writing her CV.
 • Mira informed him that she would need another two hours.
 • Mike encouraged/urged her to try and finish it by 4 p.m. so that she could come and watch the football match.
 • Mira exclaimed that that would give her only an hour.
 • Mike urged her to write it quickly.
 • Mira refused to leave the house before 4 p.m. because she wanted to write a very impressive CV.
 • Mike complained that she never came and saw him play.
 • Mira promised to come to his match/that she would come to his next match.


 •  

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top