banner ngang3 8

Looking back - Unit 5 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 858 

DAYTOT xin gửi tới các em học sinh bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Looking back - Unit 5 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LOOKING BACK - UNIT 5 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Pronunciation

1    Underline the sounds that can be affected by assimilation. (Gạch dưới những âm thanh có thể bị ảnh hưởng bởi sự đồng hóa.)

 • We took a lot of pictures of the Grand Canyon and the Golden Gate Bridge during our trip to the US.
 • In her dress shop, Alice showed us traditional dresses and some nice shoes.
 • Where's your credit card, Tom?
 • Indian cuisine had gained popularity in Canada before Indian immigrants settled there.
 • People living in a foreign country don't want to be treated as second-class citizens.
 • Đáp án:

 • Grand Canyon, Golden Gate
 • dress shop, Alice showed, nice shoes
 • Where's your, creditcard
 • Indian cuisine, had gained, in Canada
 • foreign country, second-class
 • 2   Listen and repeat the sentences in 1. (Nghe và nhắc lại các câu trong phần 1)

  Vocabulary

  Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in the box.

  Hoàn thành câu với hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp.

  Đáp án:

  1 preserve                              2. cultural identity

  3.  cultural practices     4. national pride

  5. solidarity        6. national costume

  Grammar

  1   Read the exchanges. Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous. Use the passive voice if necessary. (Đọc trao đổi. Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn hoặc hiện tại hoàn thiện tiếp diễn. Sử dụng thể bị động nếu cần thiết.)

  Đáp án:

 • has become, have continued, has been working
 • have never seen, have worn, has even become
 • 2   Read the situation and complete Andy's statements about himself, using repeated comparatives. (Đọc tình huống và hoàn thành các báo cáo của Andy về bản thân mình, sử dụng so sánh hơn lặp đi lặp lại.)

  Đáp án:

  2.lower and lower    

  3. more and more difficult

  4. more and more complicated

  5. more and more  

   6. less and less   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top