banner ngang3 8

Looking back - Unit 9 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 816 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Looking Back Unit 9 Tiếng anh 11 thí điểm.

 

LOOKING BACK - UNIT 9 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

PRONUNCIATION

1. Decide whether the questions tags in B's responses have a rising or falling intonation. Mark s (rising intonation) or (falling intonation) after the questions tags. (Nói xem những câu hỏi đuôi trong phần trà lời của B có ngữ điệu lên hay xuống. Đánh dấu / (ngữ điệu lên) hay (ngừ điệu xuổng) sau những câu hỏi đuôi.)

* Đáp án

l.            2. /                              3.                    4. /

2. Listen and repeat the sentences in 1. Pay attention to the intonation on the question tags. (Nghe và lặp lại các câu ở bài tập 1. Chú ý ngữ điệu ở câu hỏi đuôi.)

* Học sinh làm theo yêu cầu

VOCABULARY

1. Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in the box. (Moàn thành câu bang dạng đúng của từ / cụm từ cho trong khung.)

* Đáp án

1. city dwellers                   2. infrastructure

3. overcrowded                  4. advanced technology

5.  detect                             6. urban planners

GRAMMAR

1. Complete the sentences with the correct question tags. (Hoàn thành câu bang những câu hỏi đuôi đúng.)

* Đáp án

1. shall we                 2. don't they          3. aren’t there     4. will you

5. haven't you           6. do they              7. should they     8. isn't it

2. Answer the questions, using conditional sentences. (Dùng câu điều kiện để trả lời câu hỏi.)

* Câu trả lời gọi ý

1. Flowers die if they are not watered.

If flowers are not watered, they die.

2. I expect my teacher to correct my mistake if I make one.

If I make a mistake, I expect my teacher to correct it

3. People need to leave tall buildings quickly if there is an earthquake.

If there is an earthquake, people need to leave tall buildings quickly.

4. I get green if I mix blue and yellow

If I mix blue and yellow, I get green.

5. I dial (the emergency number) 114 if there is a fire.

If there is a fire, I dial 114.

6. If I don't have to go to school in the morning, I usually get up at 8.

I usually get up at 8 if I don't have to go to school in the morning.

7. I usually ask my best friend for help if I'm in trouble.

If I'm in trouble, I usually ask my best friend for help.

8. I usually go to the park if I want to enjoy some fresh air.

If I want to enjoy some fresh air, I usually go to the park. 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top