Looking back - Unit 5- Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 520 

Bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Looking back Unit 5 Tiếng anh 11 thí điểm.

 

LOOKING BACK - UNIT 5 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

PRONUNCIATION

1. Listen and practise saying the following sentences. Mark the intonation: rising (/) or falling (). (Nghe và tập nói những câu dưới đây. Đánh dấu ngữ điệu: lên (/) hay xuống ().)

* Học sinh làm theo yêu cầu.

* Đáp án

Falling intonation: 1,3,5

Rising intonation: 2, 4

VOCABULARY

1. Choose the sentences with the words (a-f). (Hoàn thành càu bằng những từ (a-t).)

Đáp án

1. e                             2. d                                     3. b                       

4. f                             5. c                                      6. a

Grammar

1. Choose the correct verb form in brackets to complete each sentence. (Chọn dạng đúng của động từ cho trong ngoặc để hoàn thành câu.)

* Đáp án

1. to win                                   2. entering

3. catching                               4. to take                             5. visiting

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct forms. (Hoàn thành câu bàng dạng đúng động từ cho trong khung.)

* Đáp án

 • swimming                         2. dancing             3. finding
 • speaking                           5. completing
 • 3. Choose the correct verb form to complete each of the sentences. (Chọn dạng đúng của động từ đế hoàn thành câu.)

  Đáp án

  1. feel                                      2. is having          3. am looking

  4. is smelling                            5. is feeling

  4. Use the simple or continuous form of the verbs in brackets to complete the senter (Dùng dạng đơn hoặc tiếp diễn của động từ cho trong khung để hoàn thành câu.)

  Đáp án

  1.  recognise

  2. know

  3. is thinking

  4. Do ... remember

  5. are...feeling

      


   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Thời điểm thi THPT QG

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

  Top