banner ngang3 8

Looking back - Unit 4 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1228 

Bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Looking back Unit 4 Tiếng anh 11 thí điểm.

 

LOOKING BACK - UNIT 4 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

PRONUNCIATION

1. Listen and underline the syllabic with vowel elision. (Nghe và gạch dưới những nguyên âm được nuốt âm.)

1. dictionary                          2. Police                3. library

4. deafening                          5. history

2Listen and tick the sentences that are read with elision of weak vowels. (Nghe và đánh dấu những câu được đọc với sự nuốt âm của các nguyên âm lướt.)

Đáp án: 1          4                    6

VOCABULARY 

1. Complete the sentences, using the corrcct form of the words in brackets.(Hãy hoàn thành câu, sử dụng hình thức đúng của từ cho trong ngoặc đơn.)

* Đáp án

1. impairments                      2. non-disabled

3.integration                         4. disrestful

5. involved                            6. Donation

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and form. Write one word in each blank. (Hãy hoàn thành câu bằng những động từ cho trong khung. Sử dụng thì và hình thức đúng. Viết mỗi từ vào mỗi chỗ trống)

1. has ... volunteered            2. invented

3. has recorded                     4. has supported

5.  Have ... worked - organised - have coached 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top