banner ngang3 8

Listening Skills - Unit 9 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1140 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Listening Skills - Unit 9 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LISTENING SKILLS - UNIT 9 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Positive and negative points of careers

1   Look at the pictures. What jobs do the people in the pictures do? Write down the job under each picture.

Nhìn vào những bức tranh. Những người trong ảnh làm công việc gì? Viết ra những công việc dưới mỗi bức ảnh.

unit9 3 1

Hướng dẫn:

 • a medical researcher/scientist
 • a flight attendant
 • a TV journalist/reporter
 • 2    Match each word with its meaning. (Nối từ với nghĩa của nó)

  Đáp án:

  1.c     2.e    3 d    4.b    5. a

  3   Listen to an interview about the positive and negative points of the careers of three people. Match the career with each interviewee. (Nghe một cuộc phỏng vấn về những điểm tích cực và tiêu cực của sự nghiệp của ba người. Khớp sự nghiệp với mỗi người được phỏng vấn.)

  Tom

 • Alice
 • Mark
 • a. medical researcher

  b.  TV journalist

  c. flight attendant

  Đáp án:

  1.b   2.c   3.a

  4  Listen again and decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). (Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

  1 .Tom thinks that being a TV journalist could be a fascinating job.

  2. A TV journalist could meet many people such as pop stars, sports stars, and scientists.

  3. Alice thinks that working as a flight attendant could be a boring job.

  4. Flight attendants are well paid because they have to breathe polluted air.

  5. According to Mark, being a medical researcher would be really rewarding.

  Đáp án:

  1.T    2.NG    3. F    4.F    5.T

  Audio script

  Interviewer: So, what kind of career are you looking for, Tom?

  Tom: I think working as a TV journalist would be a fascinating job. You would do interviews with so many famous people, such as politicians, movie stars, authors, and actors.

  Interviewer: Do you think there would be any downsides to the job?

  Tom: Well, being a TV journalist could be difficult at times. You could have to go into dangerous situations, for example, like forest fires or battles in warzones.

  Interviewer: I agree. How about you, Alice? What career would you choose?

  Alice: I want to be a flight attendant. It could be an interesting job.

  I  would really enjoy meeting people from many different countries. And I think flight attendants are well paid.

  Interviewer: It's a very demanding job. Don't you think so?

  Alice: Yes, you may have to work long hours on long haul flights and not get enough sleep. Travelling all the time could have a negative effect on your health. Being stuck in an aircraft and breathing dirty air is not very healthy.

  Interviewer Yes, I agree. Now, Mark, what career would you like to pursue?

  Mark:Well, I'd like to be a medical researcher. I think that doing medical research would be really rewarding.

  Interviewer: So what are some positive points about the job?

  Mark: This job would help save people's lives. You could make a great medical discovery, such as a new drug that can cure or prevent deadly diseases.

  Interviewer: Sure, but not everyone is lucky enough to discover new things. You could end up doing tedious experiments and writing long reports.

  Mark: Well, doing research may take time and you may not see immediate results. But I still believe in the good things that medical research can bring to people.

  Interviewer: All right. Thank you all for coming to the interview, and I wish you good luck in your future careers.

  5   Work in groups. Do you agree or disagree with the positive and negative points of the three careers in the listening? Why?/Why not? Can you add more points?

  Làm việc nhóm. Bạn có đồng ý hay không đồng ý với những điểm tích cực và tiêu cực của ba sự nghiệp trong phần nghe? Tại sao tại sao không? bạn có thể thêm nhiều quan điểm hơn?   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top