Listening Skill - Unit 5 - Chương trình mới

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 619 

Bài dịch và phần hướng dẫn làm bài tập phần Listening Skill Unit 5 Tiếng anh 10 chương trình mới.

 

LISTENING SKILL - UNIT 5 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Flying cars

1. Look at the picture and discuss with a partner what this flying car (or aerocar) can and cannot do.

Nhìn vào bức tranh và thảo luận với một người bạn xem chiếc xe bay này có thể và không thể làm gì.

2. Listen to an interview with Mr Brown, a spectator at a test flight of a flying car. Tick the words or phrases that you hear.

Lắng nghe buổi phỏng vấn với ông Brown, một khán giả tại buổi bay thử của chiếc xe bay. Đánh dấu vào từ hoặc cụm từ mà bạn nghe được

AUDIO SCRIPT

Reporter: Excuse me; I'm from the ABC Discovery Channel. May I ask you a few questions?

Mr Brown: Sure.

Reporter: Your name is ....

Mr Brown: Eric Brown.

Reporter: Yes, Mr Brown. Why are you interested in this test flight in New York City?

Mr Brown: Well... I'm a businessman here in this city. You see... there are quite a lot of traffic jams during the rush hours. I guess owning a flying car like this might be a good idea.

Reporter: I see. What do you like about this car?

Mr Brown: It's not... not too big, just a little bit bigger than a normal car. So when its wings collapse, it fits quite well in any garage. Second, it doesn't use too much gas - just five gallons per hour in the air and one gallon per 50 km on the ground.

Reporter: How about its speed?

Mr Brown: It's OK. It can reach 120 km per hour on the ground and nearly 200 in the air.

Reporter: Anything you don't like about it,

Mr Brown?

Mr Brown: Yes. It needs a runway. That's the biggest problem. What happens if it gets stuck in traffic and cannot take off?

Reporter: Yeah... Thank you very much for spending time with us...

KEY

traffic jams; collapse; garage; gallon; runway

3. Listen and answer these questions.

Lắng nghe và trả lời các câu hỏi này.

 • Where is the test flight taking place?
 • What does Mr Brown do?
 • Why is he interested in the test flight?
 • What does Mr Brown like about the flying car?
 • What is the biggest problem with this flying car?
 • 1. Buổi bay thử diễn ra ở đâu?

  2. Ông Brown làm nghề gì?

  3. Tại sao ông lại quan tâm đến việc thử máy bay?

  4. Ông Brown thích gì ở chiếc xe bay?

  5. Vấn đề lớn nhất của chiếc xe bay này là gì?

  KEY

  1. In New York City.

  2. He's a businessman.

  3. He's considering owning a flying car to deal with the traffic problem.

  4. It's not too big, so it can be put in a garage.

  5. This flying car cannot take off without a runway.

  4. Listen again and complete the information about the flying car. Write one word or number in each gap.

  Lắng nghe lại và hoàn thành thông tin về chiếc xe bay. Viết một từ hoặc một số trong mỗi khoảng trống.

  1. size: a little bit ________________ than a normal car

  2. petrol consumption: ________________ gallon(s) per hour in the air ________________ gallon(s) per 50 km on the ground

  3. speed:_______ km per hour in the air _____ km per hour on the ground

  KEY

  1. bigger

  2. 5 (in the air); 1 (on the ground)

  3. 200 (in the air); 120 (on the ground)

  5. Do you want to own a flying car like Mr Brown? Why or why not? Is there a way to solve the problem with the car that Mr Brown discusses?

  Bạn có muốn sở hữu một chiếc xe bay như ông Brown không? Tại sao? Có cách nào giải quyết vấn đề của chiếc xe bay mà ông Brown nói đến không?   


   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Thời điểm thi THPT QG

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

  Top