Listening Skill - Unit 4- Chương trình mới

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 843 

Bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Listening Skill Unit 4 Tiếng anh 10 chương trình mới.

 

LISTENING SKILL - UNIT 4 -CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Help the needy!

1. Discuss the following questions with a partner.

Thảo luận những câu hỏi sau với một người bạn.

Are there people who need help in your community? If yes, what kind of help do they need? What are some different ways people can help out in their community?

Có ai cần giúp đỡ trong cộng đồng của bạn không? Nếu có, người ta cần giúp đỡ kiểu gì? Những cách khác nhau mọi người thường giúp đỡ ở cộng đồng của họ là gì?

2. Match the words with their definitions. What are the parts of speech of these words?

Nối các từ với nghĩa của chúng. Từ loại của những từ này là gì?

KEY

a. public service announcement (noun phrase)

b. donate (v)

c. non-profit (adj)

3. Listen to the announcement by the director of Heart to Heart Charity and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

Lắng nghe bài diễn văn của giám đốc Trung tâm Từ thiện Từ Trái Tim Đến Trái Tim và quyết định xem những nhận định sau đúng (T) hay sai (F).

KEY

1. T

2. F

3. F

4. F

5. T

AUDIO SCRIPT

This is a public service announcement for the Heart to Heart Charity. We are a non-profit organisation that helps people in need. As theTet holiday approaches, we are asking you to think of those in our community who need help. Even today, we have unbelievable problems in our community. Many children and adults are hungry, cold and sick every day. Our goal here at Heart to Heart Charity is to help those people. To do this, we need your help. To help, you can do one of three easy things. First, you can donate food and clothes to our organisation. Your food and clothing will go straight to someone who needs it. Second, you can donate money to our organisation. We will only use your money to buy food, clothes, and medicine for the needy. Or last, you can donate your time and work in the office. We always need new volunteers. Your donation of any kind will always be welcome. So please contact us at 15 Ha Thanh Street. We are open from 8.30 a.m. to 10p.m. every day.

4. Listen to the announcement again and choose the best answer.

Lắng nghe lại bài diễn văn và chọn câu trả lời đúng nhất.

KEY

1. C

2. A

3. B

5. Work in groups. Ask and answer the following questions.

Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.

Have you ever volunteered or done community service? If yes, what did you do? If no, what is your plan to help people in your community?

Bạn đã bao giờ làm tình nguyện hay làm hoạt động dịch vụ cộng đồng? Nếu rồi, bạn đã làm gì? Nếu chưa, kế hoạch của bạn để giúp mọi người trong cộng đồng là gì? 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top