banner ngang3 8

Listening Skills - Unit 10 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1077 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Listening Skills - Unit 10 Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LISTENING SKILLS - UNIT 10 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

A successful lifelong learner

1    Work in pairs. Match the words (1-5) with their meanings (a-e). (Làm việc theo cặp. Nối từ với nghĩa của chúng)

Đáp án:

1.d   2.a  3.e   4.b   5.c

2  Listen to a talk show about lifelong learning and choose the best answers. (Nghe một talk show về học tập suốt đời và chọn câu trả lời tốt nhất.)

1. What was Julie's part-time job?

A  An artist.

B  A teaching assistant.

C  A project manager.

D  A marketing manager.

2. What did Julie study while having a part-time job?

A  A project management course.

B  A marketing course.

C  A Vietnamese language course.

D  An international business course.

3. What type of company is West Corner?

A  Hospitality.

B  Training.

C  Mining.

D  Marketing.

4. What did Julie study in order to develop her professional skills?

A  Vietnamese language and culture.

B  Project development and management.

C  Marketing.

D  Design.

5. Why was Julie promoted?

A   Because she had the right qualifications and spoke both English and Vietnamese.

B  Because she kept studying to improve her design skills.

C  Because she was Vietnamese.

D  Because she was good at project management.

Đáp án:

1.B   2.D   3.C   4.B   5.A

3   Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). Tick the correct box. (Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định là đúng (T) hoặc sai (F). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

The guests on the show were the best students in the class.

 • The guests are brother and sister and they work in the same field.
 • As a nursery teacher, Julie worked only in the morning.
 • Julie's manager supported her professional development by asking her to attend business meetings.
 • Julie's company has an office in Viet Nam.
 • Đáp án:

  1.F    2.F   3.T    4.F    5.T

  4    Work in pairs. Ask and answer questions about someone you know that has succeeded in life thanks to lifelong learning.

  Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về một người nào đó bạn biết mà đã thành công trong cuộc đời nhờ học tập suốt đời.   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top