banner ngang3 8

Listening Skills - Unit 8 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 877 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Listening Skills - Unit 8 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LISTENING SKILLS - UNIT 8 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

What makes a good CV?

1      Work in pairs. Ask and answer the following questions.

 • What is a CV?
 • How important is your CV in applying for a job'
 • What makes a successful CV
 • Hướng dẫn:

  Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi sau đây.

  • CV là gì?
  • CV quan trọng thế nào trong việc xin một công việc
  • Điều gì làm cho một CV thành công

  2     Match the words with their meanings. (Nối từ với nghĩa của chúng)

  Đáp án:

  1.b    2.d    3. a    4.e   5. c

  3  Mr Le, an invited speaker, is talking to grade 12 students about how to write a good CV. Listen to his talk and check your answers to the questions in 1. (Ông Lê, một diễn giả được mời, đang nói chuyện với học sinh lớp 12 về làm thế nào để viết một CV tốt. Nghe buổi nói chuyện và kiểm tra câu trả lời của bạn cho câu hỏi trong 1.)

  Gợi ý trả lời:

 • A CV is a written record of your education and work experience.
 • It makes the first impression on your potential employer, and it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview.
 • A successful CV is simple in design, includes key words from the job description, and is tailored to the job you are applying for.
 • 4   Listen again and complete each of the sentences with no more than three words. (Nghe một lần nữa và hoàn thành mỗi câu với không quá ba chữ.)
  Đáp án:
  1. a job                                          2.  cluttered

  3. digital software        4. set of requirements every job

  5   Work in groups. Which of the three tips from Mr Le's talk do you think is the most useful for you? Why?

  Làm việc nhóm. Lời khuyên nào trong ba lời khuyên từ buổi nói chuyện của ông Lê bạn nghĩ là hữu ích nhất cho bạn? Tại sao?   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top