banner ngang3 8

Listening - Unit 5 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 841 

DAYTOT xin gửi tới các em học sinh bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Listening Unit 5 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LISTENING - UNIT 5 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Cultural diversity in Singapore

1   You are going to listen to a talk about cultural diversity in Singapore. What do you know about this city-state? Look at the information below. Guess and write the name of each ethnic group in the blank. (Bạn sẽ nghe một cuộc nói chuyện về sự đa dạng văn hóa tại Singapore. Bạn biết gì về thành phố-bang này? Xem các thông tin dưới đây. Đoán và viết tên của từng dân tộc vào chỗ trống.)

Đáp án:

1. Eurasians and other

2 Indians

3. Malays      

4.Chinese

2 Work in pairs. Discuss and match the national costumes with their names. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và khớp trang phục dân tộc với tên của họ.)

 • Indian sari
 • Malay baju kurung
 • Chinese cheongsam
 • Malay baju melayu
 • Đáp án:

  1.d              2. a              3.c             4. b

   3   Listen to a talk. What is the speaker about? Tick the correct boxes. (Nghe một cuộc nói chuyện. Người nói nói về là gì? Đánh dấu vào các ô đúng.)

  Singapore's ethnic groups and official languages

 • Singapore's traditions and official languages
 • Chinese wedding costumes in Singapore
 • Malay traditional costumes for men and women
 • Modern Indian costumes for men
 • The Indian traditional dress
 • Đáp án: Người nói nói về 2, 4, 6

  4   Listen again and complete the following sentences. Fill each blank with no more than four words or numbers. (Nghe một lần nữa và hoàn thành các câu sau. Điền vào mỗi chỗ trống với không quá bốn chữ hoặc số.)

  Đáp án:

 •  9 August 1965
 • wear their traditional clothing
 • Chinese men and women
 • hung over the shoulder
 • long-sleeved blouses
 • as Singaporeans first
 • 5  Work in pairs. Ask and answer the following question.

  What else do you know about the city-country and its culture?

  Hướng dẫn:

  Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi sau đây.
  Còn gì nữa làm bạn biết về các thành phố quốc gia và nền văn hóa của nó?

  Audio script

  Singapore gained its independence on 9 August 1965 and now has a population of more than five million people including Chinese, Malays, Indians and Eurasians. The country has four official languages: English, Chinese, Malay and Tamil. Singapore does not have a national costume, as people from the different ethnic groups tend to wear their traditional clothing.

  The Chinese traditional attire for ladies is called cheongsam, which means a long garment. Originally, both men and women used to wear this long, one-piece dress specially designed to conceal the body shape. Today it's often worn by Chinese women in Singapore during Chinese New Year celebrations and at traditional wedding ceremonies.

  For Malay men, the traditional garment is called baju melayu.

  It consists of a loose shirt and a sarong worn over a pair of trousers. Malay women often wear baju kurung, which looks like a long- sleeved and collarless blouse worn over a long skirt.

  The traditional dress for Indian women is thesari, which can be not only worn on special occasions, but used every day. It's a long piece of brightly-coloured cloth wrapped around the waist and hung over the shoulder. It's usually decorated with beautiful patterns.

  Because of the hot temperatures and the modern character of Singapore, clothing is usually very casual and most people prefer western fashions. For business, men usually wear dark trousers, white shirts and a tie. Standard office attire for women includes a long-sleeved blouse with trousers or a skirt.

  Unified by the common goal for a better future, the people of Singapore, especially the younger generations, think of themselves as Singaporeans first, and then as Chinese, Malay or Indian.   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top