banner ngang3 8

Listening - Unit 4 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 862 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Listening - Unit 4 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LISTENING - UNIT 4 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Social media: Language learning apps

1 Read about how three students use social media. Complete the sentences with the words from the box. (Đọc về cách ba học sinh sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Hoàn thành câu với các từ trong hộp.)

Gợi ý đáp án:

1. app                 2. record     3. GPS

4. interactive     5. connect    6. audio

7. updates

2 .Listen to a conversation between two students talking about language learning applications. Which of the following did they not talk about. (Nghe một cuộc trò chuyện giữa hai học sinh nói về các ứng dụng học ngôn ngữ. Điều gì sau đây họ lại không nói về?)

Lan's English test results

 • Nam's birthday
 • Language-learning courses
 • Playing online games
 • Chatting online with native speakers
 • Writing a blog

Đáp án: 2 và 3

  Audio script:

Nam: Congratulations, Lan! You've got an A on your English test! Lan: Thanks, Nam. I should really thank a few social networking sites that help me to improve my English.

Nam: Sounds interesting! So how did you improve your English? Lan: First, I registered and created an account with my nickname. Then I downloaded some free language learning apps on my smartphone and started revising and learning new vocabulary on the go. I could practise while on the bus on my way to school or while jogging in the park.

Nam: Wow! So you don't play online games anymore?

Lan: Of course I do, but I focus on language games such as Scrabble and crossword puzzles.

Nam: Really? I didn't know you were keen on these games.

Aren't they boring?

Lan: Not if you connect and compete with other online gamers.

You can also make friends and have fun.

Nam: Really? But you still need a tutor to explain things or correct your English if you make a mistake.

Lan: Exactly. Some social networking sites help you to connect with native speakers so you can ask questions or have your writing drafts corrected.

Nam: Sounds good! I saw that you uploaded some vocabulary and grammar flashcards on all your social media sites. How did you create them?

Lan: I used a free programme available on my smartphone.

I also used the recording feature to collect interesting samples from English TV and radio. Have you also seen my photos on my English blog?

Nam: Yes, I have. Great photos!

Lan: Thanks.

3  Listen again. Give answers to the following questions.

How does Lan learn new vocabulary?

 • Why does Lan like playing language games?
 • How does Lan connect with native speakers of English?
 • How did she create her flashcards?

Hướng dẫn: 

Nghe lại. Trả lời các câu hỏi sau:

 • She downloaded some language learning apps on her smartphone and started learning vocabulary on the go.
 • Because she wants to improve her English.
 • She uses some social networking sites.
 • She used a free programme on her smartphone.

4    Work in groups of four. Listen again. What do think about Lan's ways of improving her English? What can you learn from her experience? (Làm việc trong nhóm bốn người. Lắng nghe một lần nữa.Bạn suy nghĩ gì về cách cải thiện tiếng Anh của Lan? bạn có thể học hỏi gì từ kinh nghiệm của cô?) 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top