banner ngang3 8

Listening - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1350 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Listening Unit 3 Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LISTENING - UNIT 3 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Go Green Week

1 Work in pairs. Discuss and prepare an action plan for the Go Green Week in your school. In your plan, describe the activities for each day and the reasons for doing them.

Làm việc theo cặp. Thảo luận và chuẩn bị một kế hoạch hành động cho Tuần Go Green trong trường của bạn. Trong kế hoạch của bạn, mô tả các hoạt động cho mỗi ngày và lý do thực hiện chúng.

2   Listen to a talk show and answer the following questions.

What is the main topic of the talk show?

 • What is the aim of the Go Green initiative?
 • What does the mini project involve?
 • What is the host's opinion about the project?
 • Nghe một cuộc trò chuyện và trả lời câu hỏi phía dưới

 • A secondary school's Go Green movement in Cam Ranh.
 • To help their school to go green and save the planet.
 •  Students spare ten minutes during the break time every weekday at school for green activities.
 • He hopes the project will encourage more people to change their lifestyles and go green.
 • 3  Listen again and decide if the statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick correct box. (Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

  David and Mai are in the same class. David và Mai học cùng lớp. ->NG

 • The students decided to start the project while they were attending science and technology classes.   Các sinh viên đã quyết định bắt đầu dự án trong khi họ đang tham dự các lớp học khoa học và công nghệ. -> F
 • The project has been going on for a week. Dự án đã được tiến hành được 1 tuần rồi. -> F
 • The second-hand electronics will be taken to a recycling centre.  Các thiết bị điện tử cũ sẽ được đưa đến một trung tâm tái chế. -> T
 • Students use organic fertilisers. Học sinh sử dụng phân bón hữu cơ. -> T
 •  4   Listen again and complete the table. Use more than five words for each blank.

  Nghe một lần nữa và hoàn thành bảng. Sử dụng hơn năm chữ cho mỗi khoảng trống.

  5      Work in pairs. Discuss what you can do to change your lifestyles and go green.

  Làm việc theo cặp. Thảo luận về những gì bạn có thể làm để thay đổi lối sống của bạn và sống xanh.   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top