banner ngang3 8

Listening - Unit 9 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1348 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Listening Unit 9 sách giáo khoa Tiếng anh 11 thí điểm.

 

LISTENING - UNIT 9 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

A better or worse place to live in?

1. Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh.)

* Gợi ý trả lời

All these problems currently exist in big cities in Viet Nam like Ha Noi and Ho Chi Minh City.

It's likely that many of them will be solved in the next twenty years, as local authorities are taking measures to deal with them step by step.

2. Listen to a talk on predictions about our future citics. Underline the words or phrases that you hear. (Hãy nghe cuộc nói chuyện nói về những dự đoán về những thành phố tương lai của chúng ta. Gạch dưới những từ / cụm từ em nghe được.)

* Đáp án

a. pessimistic                       b. optimistic

d. global warming                e. overcrowded                     h. available

3. Listen again. Decide which of the following predictions will come true (T) and which will not (NT), according to the two kinds of viewpoints. Tick the correct box.(Nghe lại lần nữa và xem thử những dự đoán dưới đây sẽ trở thành sự thật (T) hay không theo hai loại quan điểm trong đoạn băng. Đánh dấu chọn ô đúng.)

Đáp án

 

T

NT

According to the pessimistic viewpoint

l. Pollution will continue to be a serious problem in the city.

 ✓

 

2. Global warming will slow down because of government’s efforts.

 

 ✓

3. A lot of people will leave the city to work in the countryside.

 

 ✓

4. Cities will be overpopulated and traffic will be heavy.

 ✓

 

According to the optimistic viewpoint

5. City dwellers will enjoy better health care and medical treatment.

 ✓

 

6. Renewable energy sources will replace non-renewable ones.

 ✓

 

7. People in the city will be able to use renewable energy free of charge.

 

4. Listen again and complete the summaries of the two viewpoints. (Nghe lại đoạn băng và hoàn thành bản tóm tát theo hai quan điểm.)

* Đáp án

1. healthy, effective, overcrowded, heavier

2. medicine. Renewable, fossil

5. Which viewpoint do vou agree with, the optimistic or pessimistic? Provide your reasons. (Em đồng ý với quan điểm nào — lạc quan hay bi quan? Hãy đưa ra lý do.)

* Học sinh làm theo yêu cầu.

* Lời trong băng

People have very different opinions about the cities of the future Those who are pessimistic think that's our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warmine and pollution have increased rapidly over the past twenty years, but governments have no effective ways to control them There are no signs that this problem will be solved in the future. In addition, more and more people are leaving the countryside and moving to big cities to look for work As a result, cities will become overcrowded. This means there will be more people, more waste and heavier traffice. All these factors will lead to more pollution.

On the other hand, optimistic people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievements in technology and medicine. Modern machines and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective treatment for people. How about environmental problems? Optimists also think that scientists will find ways to cut down the cost of renewable energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace fossil fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier environment. 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top