banner ngang3 8

Listening - Unit 8 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 2891 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Listening Unit 8 sách giáo khoa Tiếng anh lớp 11 thí điểm.

 

LISTENING - UNIT 8 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

Phong Nha - Ke Bang National Park

1. You are going to listen to a radio programme about Phong Nha - Kc Bang National Park, one of the world heritage sites in Viet Nam. What do you know about this place? Use the words and phrases in the box to describe it. (Em sắp nghe một chương trình phát thanh về Phong Nha - Kẻ Bàng, một trong những di sản ở Việt Nam. Em biết gì về nơi này? Dùng từ / cụm từ cho trong khung để mô tả nó.)

Gợi ý trả lời

This place is famous for its numerous caves. / The caves are Phong Nha - Ke Be main attraction. / Tourists cane explore various caves in Phong Nha - Ke Bang.

It has forests with diverse flora and fauna.

There are a lot of underground rivers in the caves.

Mountain climbing is a popular activity for visitors to Phong Nha - Ke Bang.

Phong Nha - Kc Bang can be compared to a huge geological museum.

2. Match the words with the correct pictures. (Ghép từ tương ứng với những bức tranh.)

*Đáp án

1. c                                   2. c                             3. a                

4. b                                   5. f                              6. d

3. Listen to a nature radio programme and choose the correct answer. (Em hãy nghe một chương trình phát thanh nói về thiên nhiên và chọn câu trả lời đúng

* Đáp án: c

4. Listen again and complete the sentences with no more than three words. (Nghe lại đoạn băng lần nữa và hoàn thành câu với không quá ba từ.)

*Đáp án

1. 500 km south                       2. geological museum

3. mountains                           4. rivers and streams

5. in the world                          6. mountain climbing

5. Work in groups. Discuss the following questions. (Làm việc theo nhóm, thảo luận những câu hỏi dưới đây)

* Học sinh làm việc theo yêu cầu

* Lời trong băng

Welcome to Radio 3 Nature Programme. Today. I'll talk about Phong Nha- Ke Bans National Park, one of the eight world heritage sites in Viet Nam. It is located in central ofQuang Binh Province, about 500 km south of Ha Noi. the capital of Viet Nam. Thanks to its complex geological structure with different kinds of stone, Phong Nha - Bang can be compared to a huge geological museum. Phong Nha- Ke Bang mountair can provide a lot of valuable information about the Earth's geological developing through various periods. One geological characteristic to notice here is the system underground rivers, grottos and caves in the limestone mountains.

The park is in an area with a high average rainfall; however, few rivers and streams Cl be seen here because the water is absorbed inside the limestone mountains. As a resiL tens of millions of years, water has been eroding the rocks, creating numerous grottos aril] caves. Phong Nha- Ke Bang is famous for its caves such as Phong Nha, Tien Son and Thien Duong Caves. Son Doong Cave is considered to be the largest one in the worid with 200 metres in height, 200 metres in width, and at least 8.5 kilometres in length.

Because of its geological value, Phong Nha- Ke Bang was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 2003. I strongly recommend that you find time to visit Phong Nha- Ke Bang Park. It'd be worthwhile exploring its caves and grottos, and seeing the diversity of its flora and fauna. If you enjoy mountain climbing, there are some steep mountains over 1,000 metres high, which can be a real challenge for adventurous climbers.

Thank you for joining me today! And don't forget to tune in tomorrow at the same time. 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top