banner ngang3 8

Listening - Unit 4 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1757 

Bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Listening Unit 4 Tiếng anh 11 thí điểm.

 

LISTENING - UNIT 4 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

1. Look at the pictures. Can you recognise the people? What disabilities do you think they had? (Hãy nhìn nhừng hức ảnh. Em có nhận ra những người trong ảnh không? Theo em họ đã bị khuyết tật gì?

*   Đáp án

 • Albert Einstein, learning disability
 • Ludwig van Beethoven, hearing loss
 • Thomas Edison, learning disability
 • 2. Listen to a radio programme about a famous youngster with a disability and fill the information. (Hãy cùng nghe một chưưng trình radio nói về một người trẻ tuổi nổi tiếng bị khuyết tật và điền thông tin về người đỏ vào bảng)

  *   Đáp án 

  Name                                                          Nguyen Anh

  Nationality                                                  Vietnamese

  Kind of disability                                          Glass-bonc disease

  Interests                                                   Singing and helping charitablc campaigns

  Title honoured by UNICEF                    Global outstanding child with a disability

  3. Listen again and complete the sentences with no more than four words or numbers. (Nghe lại lần nữa và hoàn thành câu với không hơn 4 từ hoặc số.)

  * Đáp án

  1. Get Involved                                               2. over 30 times

  3. broadcasting radio programmes                  4.  friendly and supportive

  5. treated equally

  4. Work in groups. Ask and answer the question. (Làm việc theo nhóm, hỏi và trả lời câu hỏi.)

  What can you do to support people with disabilities and help them to succeed in life?

  *   Học sinh làm theo yêu cầu.

  *   Lời trong băng

  Welcome to Gel Involved, our weekly programme about inspirational young people. Today, I'll tell you the amazing story of an outstanding young person with a disability.

  Nguyen Anh was born with "glass-bone disease, a genetic disorder causing fragile bones, and had fractured bones over 30 times. She is unable to run around like her friends, and nas to use a wheelchair. Despite her disability, she always has a smile on her face. She believes that she is luckier than other people with disabilities because she has many >upportive friends and teachers.

  Nguyen Anh has been interested in singing since an early age. Eager to join charitable campaigns, she has been using her talent to perform at Voice of Viet Nam since she was eight. She has taken part in broadcasting radio messages to rural villagers. She has been honoured by UNICEF as an outstanding child with disabilities. Now. as a Friend of UNICEF Viet Nam. she continues to inspire others, and use her talent and determination to help children with disabilities.

  She became a success when she auditioned for the television show Viet Nam's Got Talent. She immediately received national and international recognition.

  Her smile and kind voice will definitely continue to encourage people with disabilities to  immediately their potential. Her inspiring words are what we would like you to think about. "You can do a lot of things if people believe in you and actually treat you equally."   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top