Listening - Unit 1 - Chương trình mới

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 446 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Listening - Unit 1 sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 thí điểm.

 

LISTENING - UNIT 1 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI

1. You are going to listen to Tom and Linda discussing their conflicts with their parents. What do you think they will mention? (Em sẽ nghe Tom và Linda nói về những xung đột của họ với bố mẹ. Em nghĩ các bạn ây sẽ đề cập đến điều gì?)

Câu trả lời tùy thuộc học sinh dự doán. 

2. Match the words in the box with the appropriate definitions. (Hãy ghép những từ cho trong khung (1-4) với những định nghĩa phù hợp (a-d))

Đáp án: 1. d                2. a                   3. b                    4. c 

3. Listen to the conversation. Decide if the following sentences are true (T) or false (F). (Hãy nghe đoạn hội thoại và nói xem những câu dưới đây đúng (T) hay sai (F).) 

Đáp án: 1.F           2. F                  3. T                4. T                   5. T 

4. Listen to the conversation again and choose the best answer A, B, or c. (Hãy nghe lại đoạn hội thoại rồi chọn câu trả lời đúng nhất A, B. hay c.) 

Đáp án: 1.c            2. A           3. B                 4. c                5. B 

5. Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Hãy làm việc theo nhóm rồi hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây.) 

Câu trả lời tùy thuộc học sinh.

Lời trong băng 

Tom: You look upset, Linda. What's the matter? 

Linda: Nothing serious. Just mv parents keep complaining about my clothes. 

Tom: Why don't they like them? 

Linda: They think my trousers are too skinny and my tops are too tight. They don't like my sparkling clothes or high heels. They want me to wear more casual stuff such as jeans and T- shirts. 

Tom: Well, it depends on where you're going. If you're going to a party, you could dress up, but 1 don't think you should wear flashy clothes every day. 

Linda: But I really want to look more elegant and fashionable. 

Tom: Well, have you thought about the cost? Perhaps your parents can't afford to buy expensive clothes. 

Linda: Maybe you're right. What about you? Do you get into conflict with your parents? 

Tom: Not really. But they forbid me to play computer games. 

Linda: Sounds bad. What's wrong with computer games? 

Tom: They think ail computer games are useless. They want me to use my computer for more useful stuff. 

Linda: But there are some positive benefits of playing computer sanies. 

Tom: Yes, there arc. I can read faster because I can concentrate more. Playing computer games after school also helps me to relax after a hard day. 

Linda: But your parents may worrv about your eyesight if you look at the computer screen for a long time. 

Tom: Yes. they probably worry about it, and want me to have a healthier lifestyle with more outdoor activities. 

Linda: That's right, I think you need to tell your parents that you atiree with them, and explain the benefits of computer games 

Tom: That's a good idea. I hope my parents understand that. Thank you. 

Linda: No problem. Thanks for your advice, too. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top