Listening - Unit 13 - Tiếng anh 10

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 494 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Listening Unit 13 sách giáo khoa tiếng anh 10.

 

                            LISTENING - UNIT 13 - TIẾNG ANH 10 
BEF0RE YOU LISTEN (Trước khi em nghe)
How often do you do each of the following ? Pul a tick (/) in the right column. Then compare your answers wirh a partner's.(Bao lâu em thực hiện một sự việc sau đây một lần? Đặt dấu (/ ) vào cột bên phải. Sau đó so sánh những câu trả lời của 1 bạn cùng học)

                              often                      sometimes                      never 
go to the cinema                                           / 
watch TV                    / 
listen to the radio                                          / 
go dancing                                                                                    / 
chat on the Net                                                                             / 
listen to music             /                                                                  

WHILE YOU LISTEN (Trong khi em nghe)
Task 1: Listen to the dialogue. What are Lan and Huong planning to do together? (Nghe bài đối thoại. Lan và Hương đang dự định làm gì?)

 
They’re making an arrangement to go to see the film “Titanic" together. TAPESCRIPT
Lan : Hi, Huong. The Titanic is on at the Thang Long Cinema next week. Can vou go with me on Wednesday?
Huong : Wednesday? Sorry Lan. I have lots of work to do during the day and I'm going to the singing club at night. Can we go on Thursday, instead?
Lan : I don't think so. I'm going to visit my grandparents on Thursday.
Huong : Well, whal about Monday? I suppose you are free on Monday.
Lan : No, sorry. I'm going to see a play with Tuyet on Monday. What about Friday?
Huong : Sorry , Lan. Friday is not a good time for me. I’m taking Chinese classes on Fridays. How does your weekend look like, Lan?
Lan: Umm... I’m busy on Saturday. But i'm free the whole day Sunday.
Huong : I’m going on a picnic to Hoa Lu with some of my friends on Sunday. I'll be back late at night.
Lan : Well. I guess that we just leave. Uh, wait a second, what day are we both free, Huong?
Task 2: Listen again. Write their plans for the next week on the calendar. (Nghe lại. Viết kế hoạch của họ cho tuần tới trên lịch.)

 

                                Lan                                       Huong 
Mon see                a play 
Tue                                                                       Wed                                                      work and go to the singing club 
Thu                    visit her grandparents 
Fri                                                              study Chinese 
Sat                         work 
Sun                                                             go on a picnic

Task 3: Compare your answers with a partner’s. On what day can they meet? (So sánh câu trả lời của em với câu trả lời của một bạn cùng học.Họ có thể gặp nhau vào ngày nào?)
They can meet together on Tuesday.
AFTER YOU LISTEN (Sau khi em nghe)
Work in groups. Talk about Lan and Huong’s plan for the next week. Use the information you have written on the calendar. (Làm việc từng nhóm. Nói về kể hoạch của Lan và Hương cho tuần tới. Dùng thông tin em viết trên lịch.)
     According to the calendar, we find out what Lan and Huong are planning to do for the next week.
On Monday. Lan is going to see a play with her friend, Tuyet. And on Thursday, she is visiting her grandparents, and on Saturday, she’ll be busy working.
Meanwhile on Wednesday. Huong has lots of work to do and she is going to the singing club at night. And on Friday, she is studying Chinese and on Sunday, she’s going on a picnic with some of her friends.

   


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top