Listening - Unit 12 - Tiếng anh 10

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 785 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Listening Unit 12 sách giáo khoa tiếng anh 10.

 

                          LISTENING - UNIT 12 - TIẾNG ANH 10
BEFORE YOU LISTEN (Trước khi em nghe)
Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about (Làm việc từnng đôi. Nhìn vào hình Văn Cao. Kể cho nhau những gì em biết về Văn Cao)
*Which of these songs were written by Van Cao?
                       1,3, 4,5
*Which of the words above can you to describe Van Cao’s music? ( Từ nào trong những từ trên em có thể dùng mô tả nhạc của Văn Cao)                          
-sweet and genlle , - lyrical , - solemn , - exciting , - rousing                          

WHILE YOU LISTEN ( Trong khi em nghe)       

Task1: Listen and then decide whether the statments are true (T) or False (F) .(Nghe và sau đó quyết định những câu đúng (T) hay sai (F)                                      

1.F   2.F   3.T    4.F    5.F                                                                      

1.The guest is Quang Hung                                                                            

2.He likes some Vietnamese musician                                                              

4.It was written in 1944                                                                                

5.He always feels proud of his country when he hears the songs.   
Task 2: Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời câu hỏi.)

 
1.What is the name of the radio programme? It’s “My Favourite Musician”.
2.Which song by Van Cao does  Quang Hung like most? It’s the “Tien Quan Ca”.
3.Why does Quang Hung like it? It's hard and solemn, it makes him feel great and proud of his country. 
AFTER YOU LISTEN (Sau khi em nghe)
Work in groups. Discuss Quang Hung's ideas about Van Cao’s music. Do you agree or disagree with him? (Làm việc từng nhóm. Thảo luận ý kiến của Quang Hung về nhạc của Văn Cao. Em đồng ý hay không đồng ý với anh ẩy?)
A : Quang Hung thinks Van Cao is a great musician .
B : His music is not only sweet and gentle but also lyrical and exciting.
A : He also says he feels great and proud of the country when he hears Van Cao’s music.
B : Quang Hung says the piece of music he likes best is the " Tien Quan Ca" . and whenever he hears this song he feels proud and great.
A : I completely agree with Quang Hung’s ideas. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top