Listening - Unit 1 - Tiếng anh 10

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1362 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Listening Unit 1 sách giáo khoa tiếng anh lớp 10.

 

 LISTENING - UNIT 1 - TIẾNG ANH 10

BEFORE YOU LISTEN

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

- Have you ever travelled by cyclo?

- When was it?

- Is it interesting to travel by cyclo?

- Which do you prefer, going by bicycle or by cyclo? Give reason(s)?

Trả lời:

A. Have you ever travelled by cyclo?

B. Yes,! have.

A. When was it?

B. It was when I went shopping with my sister last month.

A. Is it interesting to travel by cyclo?

B. No. I think it isn’t interesting at all. Instead, I think it’s hard work for cyclo drivers. They must sell their labor for money.

A. Which do you prefer, going by bicycle or by cyclo? Give reason(s)?

B. I prefer going by bicycle, because I can enjoy my time. And moreover, it’s good exercise for health.

WHILE YOU LISTEN

Task 1: You will hear Mr Lam, a cyclo driver, talk about his morning activities. Listen to his talk and number the pictures in their correct order.

(Em sẽ nghe, Ông Lam một người đạp xích lô, nói về những hoạt động buổi sáng của mình. Nghe bài nói chuyên của ông và đánh số các hình đúng thứ tự.).

Hello everyone, my name's Lam. I'm a cyclo driver in Ho Chi Minh City. I usually have a busy working day. I get up at five thirty in the morning. I start work at six. My first passenger is usually an old man. I take him from District 5 to District 1. After I drop him at a cafe near Ho Chi Minh Teachers' Training College. I pedal to Thai Binh Market My next passenger is a lady who does shopping there every two days. I help her put all her purchases into the cyclo and then take her to her shop in Tran Hung Dao Street. At about ten thirty, I ride off toward Nguven Thi Minh Khai School. There I park my cyclo. chill with some of my fellows and wait for my third passengers. They are two school pupils, a girl and a boy. I take them home. At twelve. I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree,take a short rest and then continue my afternoon’s work.

Trả lời:

Picture a : 3

Picture b : 5

Picture c : 4

Picture d : 6

Picture e : 1

Picture f : 2

Task 2: Listen again. Decide whether ihe statements are true (T) or false (F).

(Nghe lại. Quvết định những câu nói này đúng (T) hay sai(F)).

  T F
1. Mr. Lam lives in District 1    
2. Mr. Lam usually gets up early    
3. After Mr. Lam gets up, he rides his cyclo from District 5 to District     
4. Mr. Lam's first passengers are two pupils.    
5. Mr. Lam has lunch at home with his family.    
6. After lunch Mr. Lam immediately goes back to work.    

Trả lời:

  T F
1. Mr. Lam lives in District 1    x
2. Mr. Lam usually gets up early  x  
3. After Mr. Lam gets up, he rides his cyclo from District 5 to District     x
4. Mr. Lam's first passengers are two pupils.    x
5. Mr. Lam has lunch at home with his family.    x
6. After lunch Mr. Lam immediately goes back to work.    x

AFTER YOU LISTEN

Work in pairs. Take turns to ask and answer questions about Mr. Lam's activities, using the cues below. Then retell his story to the class.

(Làm việc theo cặp. Thay phiên nhau hỏi và đáp về các hoạt động của ông Lâm, sử dụng các gợi ý bên dưới. Sau đó kể lại câu chuyện của ông cho cả lớp.)

name                                                           start work                                                     lunch

occupation                                                  passengers                                                    rest

Trả lời:

What's his name?

His name's Lam.

What's his occupation? (What's his job?)

He's a cyclo driver.

What time does he start work?

He starts work at six a. m.

What time does he have lunch?

He has lunch at twelve o'clock noon.

Where does he have lunch? At home?

No. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market.

Who are his passengers?

His first passenger is usually an old man who goes from District 5 to District 1. The second passenger is a lady from Tran Hung Dao Street, who goes shopping at Thai Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils, a girl and a boy at Nguyen Thi Minh Khai School.

Does he take a rest?

Yes. He takes a short rest after lunch.

Does he take a rest at home?

No. He lakes a rest on his cyclo under a tree.

Retell Mr Lam's story

His name's Lam. He's a cyclo driver. He starts work at six o'clock His first passenger is usually an old man who goes from District to District 1. And his sccond passenscr is a lady who does shopping at Thai Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils (whom) he takes from Nguyen Thi Minh Khai School to their house. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market. Alter lunch, he parks his cyclo under a tree and takes a short rest. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top