Liên Xô và các nước Đông Âu

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 1439 

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc câu hỏi trắc nghiệm bài Liên Xô và các nước Đông Âu. Mời bạn đọc tham khảo.

 

Bài 2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945- 1991)

LIÊN BANG NGA ( 1991- 2000)

Câu 1: Nguyên nhân quan trọng nhất đòi hỏi Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. chiếm được nhiều thuộc địa và nguồn lợi từ chiến tranh

B. bị các nước tư bản chủ nghĩa đứng đầu là Mĩ bao vây cô lập về kinh tế và chính trị

C. tiến lên xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH

D. là nước chịu tổn thất nặng nề nhất trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 2: Thuận lợi nào là cơ sở (chủ yếu nhất) để Liên Xô khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH sau năm 1945?

A. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng CNXH trước chiến tranh thế giới thứ hai

B. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới

C. Tinh thần tự cường của nhân dân Liên Xô

D. Tính ưu việt của CNXH

Câu 3: Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai trong thời gian

A. 4 năm 4 tháng

B. 4 năm 3 tháng

C. 4 năm  5 tháng

D. 5 năm

Câu 4:Thành tựu có ý nghĩa và nổi bật nhất của Liên Xô trong giai đoạn 1945 – 1950?

A. sản xuất công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh

B. sản xuất nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh

C. nhiều xí nghiệp được phục hồi và đưa vào sản xuất

D. năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử phá vỡ thế độc quyền của Mĩ

Câu 5: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế nào?

A. Liên Xô và Mĩ đạt thế cân bằng về sức mạnh quân sự

B. Đánh dấu sự phát triển của khoa học kĩ thuật của Liên Xô

C. Cân bằng sức mạnh quân sự giữa Mĩ và Liên Xô, phá vỡ thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ.

D. Mĩ không còn đe dọa nhân dân thế giới bằng vũ khí hạt nhân.

Câu 6: Thành tựu đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô (1945 – 1950) có ý nghĩa như thế nào?

A. Tạo điều kiện cơ sở vật chất, kĩ thuật cho Liên Xô xây dựng CNXH

B. Thể hiện tính ưu việt của CNXH

C. Đạt thế cân bằng với Mĩ và các nước tư bản Tây Âu

D. Có điều kiện ủng hộ giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

Câu 7: Liên Xô xây dựng CNXH trong khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1950 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

B. Từ năm 1950 đến cuối những năm 70 của thế kỉ XX

C. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX

D. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX

Câu 8: Thành tựu nổi bật nhất về kinh tế trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là:

A. đứng đầu thế giới một số ngành công nghiệp như dầu mỏ, than, thép

B. đi đầu một số ngành công nghiệp như công nghiệp vũ trụ, điện hạt nhân

C. nông nghiệp đến những năm 60 tăng trung bình hằng năm 16 %

D. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)

Câu 9: Sự kiện được coi là mở đầu của kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là

A. năm 1957, chế tạo thành công vệ tinh nhân tạo

B. năm 1961, phóng thành công tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gararin bay vòng quanh trái đất

C. nhà du hành Amstrong đi bộ lên mặt trăng

D. đưa người lên thám hiểm sao Hỏa

Câu 10: Liên Xô đã có những biến đổi như thế nào về xã hội trong giai đoạn từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

A. Tỉ lệ công nhân chiếm hơn 50% người lao động

B. Trình độ học vấn không ngừng nâng cao, tỷ lệ công nhân chiếm hơn 55% người lao động

C. Tệ nạn xã hội bị đẩy lùi

D. Tình trạng xã hội bất ổn kéo dài do mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc.

Câu 11: Một trong những biểu hiện Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới từ năm 1950 đến nửa dầu những năm 70 của thế kỷ XX là.

A.Tích cực giúp đỡ các nước XHCN

B.Trực tiếp đối đầu với các nước phương Tây

C.Làm phá sản hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ

D.Thúc đẩy sự hình thành xu thế hợp tác toàn cầu

Câu 12: Nội dung chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 là.

A. muốn làm bạn với tất cả các nước

B. chỉ quan hệ với các cường quốc

C. hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới

D. chỉ làm bạn với các nước XHCN

Câu 13: Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được thành tựu cơ bản gì để thể hiện sự cạnh tranh với Mĩ và các nước tư bản phương Tây?

A. cân bằng về sức mạnh quân sự, kinh tế

B. cân bằng về sức mạnh của vũ khí hạt nhân

C. cân bằng về ngành công nghiệp vũ trụ

D. cân bằng về sức mạnh kinh tế

Câu 14: Ý nghĩa lớn nhất của những thành tự mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là

A. thể hiện tính ưu việt của CNXH

B. nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế

C. đạt thế cân bằng về sức mạnh quân sự, kinh tế với Mĩ

D. ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 15: Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô là:

A.Tháng 3- 1985 Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và nhà nước Liên Xô

B.Tháng 8- 1991 một cuộc chính biến lật đổ Goocbachop

C.Ngày 21- 12- 1991 thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)

D.Ngày 25- 12- 1991 Goocbachop từ chức tổng thống, lá cờ búa liềm trên nóc điện Kremli bị hạ xuống.

Câu 16: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự tan rã của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu là

A. không bắt kịp sự phát triển của KHKT tiên tiến trên thế giới

B. tiến hành cải tổ phạm phải sai lầm trên nhiều mặt

C. sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước

D. do đường lối lãnh đạo chủ quan duy ý chí, cơ chế tập chung quan liêu bao cấp.

Câu 17. Ý nào sau đây không phải là một trong những nội dung của tình hình Liên Bang Nga từ năm 1991- 2000

A.Kinh tế có sự tăng trưởng nhanh nhưng xen kẻ những đợt suy thoái kéo dài

B.Xung đột sắc tộc và tranh chấp giữa các đảng phái

C.Vừa ngả về phương Tây vừa phát triển quan hệ với các nước châu Á

D.Từ năm 2000, Nga vẫn phải đương đầu với nạn khủng bố do các phần tử li khai gây ra

Câu 18: Nền kinh tế Liên Bang Nga có dấu hiệu phục hồi phát triển trở lại từ

A. từ năm 1991

B. từ năm 1996                                                                                    

C. từ năm 1998

D. từ năm 2000

Câu 19: Nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga thực thực hiện từ 1991 đến năm 2000 là

A. ngả về phương Tây và phát triển các mối quan hệ với các nước châu Á

B. ngả về phương Tây, và duy trì sự đối đầu với Mĩ

C. ngả về châu Á, đối đầu với Mĩ và phương Tây

D. thực hiện bình thường hóa quan hệ với Mĩ và phương Tây.

Câu 20Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống trên thế giới?

A. sự ra đời các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

B. sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa

C. Sự ra đời nước cộng hoà Ấn Độ

D. thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

Top