Language Focus - Unit 12 - Tiếng anh 12

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 762 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Language Focus Unit 12 sách giáo khoa Tiếng anh lớp 12.

 

LANGUAGE FOCUS - UNIT 12 - TIẾNG ANH 12

Exercise 1: Which of the following verbs can have an object, and which cannot? (Động từ nào trong các động từ sau có một túc từ, và động từ nào không?)

         sleep          read          write            lie          meet              occur

         grow          help          arrive            rain       exist              climb

   a. Transitive verbs : read, write, meet, help, grow, climb

   b. Intransilive verbs: sleep, arrive, lie, rain, exist, occur

   Exercise 2: Which verbs in the following sentences are T (transitive) and which are I (intransitive). Tick the right column. (Động từ nào trong những câu sau là T (ngoại động lừ), động từ nào là nội động từ (I). Ghi dấu cột đúng.)

   1. A serious accident happened yesterday.

   2. The customer bought a lot of butter.

   3. Our team won the game.

   4. Their team won yesterday.

   5. Alice arrived at six o’clock.

   6. They are staying at a resort hotel in San Antonio, Texas.

   7. The wind is blowing hard today.

   8. I walked to the station with my friends.

     1.I          2.T          3.T           4.I              5.I             6.I            7.I            8.I

   Exercise 3: Choose the sentences that have objects and then change them to the passive voice. (Chọn câu có túc từ và sau đó đổi sang bị động.)

   1. An will pay the bill.

   2. Sue will come tomorrow.

   3. The hotel supplies towels.

   4. Accidents happen every day.

   5. Everyone noticed my mistakes.

   6. The train arrived at three.

   7. The news didn't surprise me.

   8. Birds fly in the sky.

   9. An old man told the story.

   10. Sue laughed loudly.

                 1. The bill will be paid by An.                3. Towels are supplied by the hotel.

                 5. My mistakes were noticed.                7. I wasn't surprised by the news.

                 9. The story was told by an old man. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top