banner ngang3 8

Language - Unit 8 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 672 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Language Unit 8 sách giáo khoa tiếng anh lớp 12 thí điểm.

 

LANGUAGE - UNIT 8 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Vocabulary

1  The words in the left column are from the conversation in GETTING STARTED. Match them with the appropriate definitions in the right column. (Những từ trong cột bên trái là từ cuộc trò chuyện trong GETTING STARTED. Nối chúng với các định nghĩa thích hợp trong cột bên phải)

Đáp án:

1.d   2.a   3.b   4.e   5.c

 2   Complete the text with the correct form of the words in 1. (Hoàn thành văn bản với hình thức đúng của từ trong 1.)

Applying for a job is a process of several stages. First, when a new job is advertised, people (1) ______by sending their CVs and covering letters. All these CVs and covering letters are then screened, and only the (2) applicants with suitable experience and (3)___________ are shortlisted and invited for a job interview. If the candidates can perform well and impress the interviewers during the interview, they can be (4)______________ . Next, the new recruits often go through a (5) period that may last from several months to a year, depending on the policy of the company or organisation.

Đáp án:

1. apply                                            2. relevant

3. qualifications                              4. recruited

5. probation

Pronunciation

Stressed words: exceptions

   Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words. (Nghe và lặp lại các câu, chú ý đến những từ nhấn mạnh.)

I'll help you to write the CV if I can.

 • We would send you the application if we could.
 • Her mother can't help her with the job application letter, but her sister can.
 • He isn't interested in that job, but she is.
 • She has the right skills to do the job, and he does too.
 • A: You can't work under time pressure.
  B: I can work undertime pressure.
 • I couldn't write a CV two years ago, but I can write  one now.

Grammar

Reported speech: reporting orders, requests, offers, advice, instructions,...

1      Rewrite the sentences in reported speech, using the appropriate verbs from the box in the correct tense.

Viết lại câu ở dạng gián tiếp, bằng cách sử dụng động từ thích hợp từ hộp vào đúng thì.

Gợi ý:

 • Our teacher told us to study hard for the final exams.
 • The job applicant asked if the company provided computers for all employees.
 • The career adviser advised us to develop our communication and planning skills.
 • My mother offered to find information about short courses on organisational skills for me.

2  Complete the sentences, reporting what was said. 

Hoàn thiện các câu, tường thuật những điều được nói đến.

Gợi ý:

 • The monitor invited me to see him play in a football match.
 • The applicant asked the head of the human resources department to tell him what skills he needed in order to get that job.
 • My friend offered to find more information about the company that I was applying to.
 • His father encouraged him to apply for the job.
 • He complained to his friends about the terrible working conditions at that factory.
 • She refused to tell me what the director's salary was because that information was confidential.
  

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top