banner ngang3 8

Language - Review 2 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 966 

DAYTOT xin gửi tới các em học sinh bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Language - Review 2 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LANGUAGE - REVIEW 2 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Vocabulary

1  Use the correct form of the words or phrases in the box to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp để hoàn thành câu.)
Đáp án:

1. blog                            

2. social networking                              

3. digital devices

4. mass media                        

5.instant messaging    

6. advent

2   Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets (Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc)

Đáp án:

1. assimilate          2. identity   3. National    4. ethnicity   5. integrate

 3    Listen to the sentences and pay attention to the regular verbs in the past tense. Tick the correct box depending on the pronunciation of the verb ending -ed. Then practise saying them. (Nghe câu và chú ý đến các động từ thông thường ở thì quá khứ. Đánh dấu vào ô thích hợp tùy thuộc vào cách phát âm của động từ kết thúc -ed. Sau đó, thực hành nói chúng.)

Đáp án:

1.       Yesterday I joined an interesting discussion about cultural identity.

2.       She gained useful experience when working in a multicultural environment.

3.       The teacher demanded that the student leave the classroom.

4.       I watched a very interesting programme on TV last night.

5.       IBM invented the first smartphone in 1992.

6.       The small boy coughed a lot two days ago.

7.       He hated Sundays when he was a child.

8.       I looked for the latest model of tablets in the electronic store this morning.

9.       My smartphone operated very well until it was hacked.

10.     Lan studied very hard last year.

11.     The little boy washed his hands carefully before the meals.

12.   I believed in my ability to complete all the challenges.

Key /t/: 4,6,8,11 /d/: 1,2,10,12 /id/:3,5,7,9

Grammar

4  Fill each gap with an appropriate preposition. (Điền vào mỗi chỗ trống một giới từ thích hợp)

Đáp án:

1.to   2.of   3. in    4.for   5.from
5  Put the words in brackets in the correct tenses (Đặt các từ trong ngoặc ở các thì đúng)

Đáp án:

1Have... cleaned                                        2. haven't swept                  

3. have washed

4.  have tried              5has been studying

6  Match the two halves of the sentences (Khớp hai nửa của câu với nhau)

Đáp án:

1. f           2. e         3.g          4. a         5. d         6. b        7 .c 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top