banner ngang3 8

Language - Review 1 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1102 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Language - Review 1 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

LANGUAGE - REVIEW 1 - TIẾNG ANH 12

1   Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của các từ trong hộp để hoàn thành câu.)

Đáp án:

1. preservation   2. distinguished                                         

3. respectable/respected

4.urbanisation    5. disposal   

6. industrialisation

2 Match the words on the left with the words on the right to form compound adjectives. Then use them to complete the sentences. (Khớp các từ trên trái với những từ ở bên phải để tạo thành tính từ ghép. Sau đó sử dụng chúng để hoàn thành câu.)

Đáp án:

1. thought-provoking                                  2. off-peak

3. well-planned                         4. long-term            5. worldwide

3  Listen and write the correct words in the blanks. Then practise reading the sentences. (Nghe và viết các từ đúng vào chỗ trống. Sau đó, thực hành đọc các câu.)

Đáp án:

1.their, They're

2. council, counsel

3.Where, wear

4. made, maid

5. red, read

4   Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong hộp.)

Đáp án:

1. (should) join

2. (should) complete

3. (should) come

4. (should) offer

5. (should) be provided

5  Put the verbs in brackets in the past simple or past continuous. (Đặt động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.)

Đáp án: 

1. was walking

2. saw

3. was standing

4. came          

5. realised                                                   

6. stopped

7. helped

8.led          

9. met

10. was waiting

11. said

12. was worrying

13. wondered

6    Make compound or complex sentences, use the prompts and the words in brackets (Tạo câu phức hay câu ghép, sử dụng các hướng dẫn và các từ trong ngoặc)

 • If students (can) keep their homes and schools green and clean, they will contribute to the Go Green campaign.
 •  
 • The burning of fossil fuels emits harmful gases, but people still use them for heating and cooking
 • The city buses and taxis use noise reduction devices and run on environmentally friendly fuels
 • Many residents use coal fires for cooking, which can seriously pollute the air of the city
 • They use corn to make bio-fuels, which may lead to food shortage


 •  

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top