banner ngang3 8

Language - Review 3 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 933 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Language Review 3 sách giáo khoa Tiếng anh lớp 11 thí điểm.

 

LANGUAGE - REVIEW 3 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

VOCABULARY

1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung đố hoàn thành câu.)

* Đáp án

1. carbon footprint                2. excavation

3. intact                                 4. academic       5. undergraduate

2. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu, dùng dạng đúng của từ cho trong ngoặc.)

* Đáp án

1. further                                  2. lower

3. heat-related                          4. Scenic                         5. cultural

PRONUNCIATION

3. Listen and mark the intonation patterns of the questions. Then practise reading the sentences. (Nghe và đánh dấu mẫu ngữ điệu câu hỏi, sau đó thực hành đọc những câu hỏi đó.)

* Đáp án

1. /                       2. /               3.             4. /                5. /

GRAMMAR

4. Rewrite and / or combine the sentences. Begin each one as shown. (Hãy viết lại và /  hoặc nối câu lại với nhau, bắt đầu bằng từ cho sẵn.)

* Đáp án

1. Having lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer.

2. Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in environmental activities.

3. Mai regretted having dumped / dumping rubbish in the country park near her house.

4. The manager denied having allowed / allowing harmful gases to emit into the air from the factory.

5. They suspected Tom of having used / using explosives to kill fish in the lake.

5. Complete the scnteccs with the verbs in the box. Use the present perfect or the present perfect continuous. (Hoàn thành câu bằng động từ trong khung, dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

* Đáp án

1. has been studying             2. Have ... taken

3. have been learning          4. has been living

5. has finished

6. Finish the incomplete scntcnces, using cither a participle or to-infinitive clause. (Hoàn thành câu chưa hoàn chỉnh, dùng ngữ phân từ hoặc mệnh đề với động từ nguyên mẫu có TO)

* Đáp án

1. The London Tower Bridge, measuring 244 metres long, is a World Heritage Site.

2. Visitors come to admire the relics excavated from the ancient tombs.

3. The capital city of Ecuador was the first city in the world to be declared a World Heritage Site by UNESCO.

4. I he c itadel ol the Ho Dynasty, located in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO's World Heritage List in 2011.

5. The Complex of Hue Monuments, lying along, the Perfume River in Hue City, is a good example of a well-designed capital city.

 


 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top