Grammar - Unit 4 - Chương trình mới

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 538 

Bài dịch và phần hướng dẫn làm bài tập phần Grammar Unit 4 Tiếng anh 10 chương trình mới.

 

GRAMMAR - UNIT 4 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI

1. Write the sentences. Use the past simple or the past continuous form of the verbs.

Viết các câu. Sử dụng dạng quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn cho động từ.

 • The telephone / ring / while / we / have dinner
 • I / wait / at the bus stop / when /1 / receive / his text message
 • It / start / to rain / while / we / walk home /from school
 • You / listen / when / the teacher / call / your name?
 • He / walk along / the corridor / he see / a job advertisement / on the notice board

KEY

 • The telephone rang while we were having dinner.
 • I was waiting at the bus stop when I received his text message.
 • It started to rain while we were walking home from school.
 • Were you listening when the teacher called your name?
 • He was walking along the corridor when he saw a job advertisement on the notice board.

2. Read the text about Tilly Smith and put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous.

Đọc bài viết sau về Tilly Smith và viết các động từ trong ngoặc dưới dạng thì quá khứ đơn hoặc thì quá khứ tiếp diễn. 

Tilly Smith was born in 1994. She came from Surrey, England. At school, she was very interested in her Geography classes. On 26thDecember, 2004 Tilly ____________ (1. have) a holiday with her family in Thailandwhen she ____________ (2. realise) thatGeography was not only an interesting school subject but also helped to save people's lives.

While Tilly______________ (3. sit) on MaikhaoBeach in Phuket,Thailand, the sea water suddenly receded from the shoreline. Tilly ____________ (4. recognise) the symptoms of a tsunami because two weeks before her holiday she learnt about tsunamis in a Geography lesson from her teacher at school. Tilly ____________ (5. want) to leave thebeach quickly because she knew what ____________ (6. happen), but the people on the beach didn't seem to care. She wasvery worried and ____________ (7. tell) herparents about it immediately.

When Tilly's father warned others on the beach and the staff at the hotel where they were staying about the possibletsunami, she ____________ (8. run) to a safeplace with her mother and sister. The tsunami ____________ (9. be) a terrible disaster forthousands of people, but it ____________ (10. not kill) anybody on Maikhao Beach thanks to Tilly.

KEY

1. was having    

2. realised

3. was sitting     

4. recognised

5. wanted           

6. was happening

7. told  

8. ran

9. was  

10. didn't kill

3. Read the text again and answer the following questions.

Đọc lại bài viết và trả lời các câu hỏi sau.

1. Who was Tilly Smith?

2. Which school subject was she interested in?

3. What happened when Tilly was sitting on Maikhao Beach?

4. What did she do to help people on Maikhao Beach at that time?

5. Do you know anyone in your community who saved others' lives? Talk about that person.

1. Tilly Smith là ai?

2. Cô ấy thích môn học nào ở trường?

3. Chuyện gì đã xảy ra khi Tilly đang ngồi ở bãi biển Maikhao?

4. Cô ấy đã làm gì để giúp mọi người ở biển Maikhao lúc đó?

5. Bạn có biết ai ở nước mình đã cứu mạng những người khác? Hãy nói về người đó.

KEY

 • She was a school girl from Surrey, England.
 • She was interested in Geography.
 • The sea water suddenly receded from the shoreline, which is a symptom of a tsunami.
 • She told her parents about a possible tsunami, and her father warned other people on the beach and the staff at the hotel where they were staying about it.
 • Students’ own answers.

 

       

      


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top