Grammar - Unit 4 - Chương trình mới

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 576 

Bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Grammar Unit 4 Tiếng anh 10 chương trình mới.

 

GRAMMAR - UNIT 4 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Irregular past tense verbs

1. Rewrite the sentences in the past tense, using the time expression in brackets.

Viết lại các câu sau ở thì quá khứ, sử dụng các cụm từ thời gian trong ngoặc.

1. I hardly ever wear jeans to school. (yesterday)

________________________________________________

2. My sister and I buy a lot of clothes in the summer. (last summer)


________________________________________________

3. My father sometimes reads newspapers in bed. (last night)


________________________________________________

4. My mother makes my bed on weekends. (last Sunday)


________________________________________________

5. I write letters to my grandparents at the weekend. (yesterday afternoon)


________________________________________________

KEY

  • I wore jeans to school yesterday. (wear => wore)
  • My sister and I bought a lot of clothes last summer. (buy => bought)
  • My father read newspapers in bed last night. (read => read)
  • My mother made my bed last Sunday. (make => made)
  • I wrote letters to my grandparents yesterday afternoon. (write => wrote)​

The past simple vs. the past continuous with when and while

2. Match 1-5 with a-e and complete the sentences in the past simple or the past continuous.

Nối 1-5 với a-e và hoàn thành các câu ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.

1. We were walking in the park ______________

2. While I was talking to a friend, ______________

3. We lost the keys ______________

4. We were sitting on a bench in the park ______________

5. When the phone rang, ______________

a. ______________ I (have) a bath.

b. ______________ when someone (take) our school bags.

c. ______________ the teacher (ask) me a question.

d. ______________ when it (start) to rain.

e. ______________ while we (play) in the garden.

KEY

1. d         We were walking in the park when it started to rain. (Một hành động đang diễn ra thì có một hành động khác đột ngột chen vào => Hành động đang diễn ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn, hành động đột ngột chen vào chia ở quá khứ đơn.)

2. c         While 1 was talking to a friend, the teacher asked me a question. (Một hành động đang diễn ra thì có một hành động khác đột ngột chen vào => Hành động đang diễn ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn, hành động đột ngột chen vào chia ở quá khứ đơn.)

3. e         We lost the keys while we were playing in the garden. (Một hành động đang diễn ra thì có một hành động khác đột ngột chen vào => Hành động đang diễn ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn, hành động đột ngột chen vào chia ở quá khứ đơn.)

4. b         We were sitting on a bench in the park when someone took our school bags. (Một hành động đang diễn ra thì có một hành động khác đột ngột chen vào => Hành động đang diễn ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn, hành động đột ngột chen vào chia ở quá khứ đơn.)

5. a         When the phone rang, I was having a bath. (Một hành động đang diễn ra thì có một hành động khác đột ngột chen vào => Hành động đang diễn ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn, hành động đột ngột chen vào chia ở quá khứ đơn.)

  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top