banner ngang3 8

Getting started - Unit 7 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 822 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Getting Started Unit 7 sách giáo khoa tiếng anh lớp 12 thí điểm

 

GETTING STARTED - UNIT 7 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

1   Nam and Mai are talking about a film. Listen and read. (Nam và Mai đang nói về một bộ phim. Nghe và đọc.)

Nam: Did you see the film A.I. on cable TV?

Mai:   No, I didn't. What does A.I. mean?

Nam: Artificial Intelligence.

Mai:   What's the film about?

Nam: It's a science-fiction film about a robotic child who has human emotions.

Mai: Sounds unbelievable!

Nam: Yeah! The Swintons' only son, Martin, has got a life-threatening disease and waits for a cure to be found. Meanwhile, Monica, his mother agrees to activate David, a robotic boy capable of human emotions. Thingsappearto be going well with the Swintons.

Mai: So, what happens then?

Nam: Well, Martin is completely cured and healthy again. He often gets David into trouble with other people. They start thinking that David dangerous to humans.

Mai: That's terrible!

Nam: Yes, Monica is worried that they are going to get the robotic boy destroyed. So she has someone take him to a faraway forest and leave him there.

Mai: Poor David!

Nam: Yeah. David thinks Monica doesn't love him any more because he isn't a ‘real boy’ like Martin. So he goes searching for the Blue Fairy to help him to become a real boy.

Mai: Does he find her?

Nam: Well, his dangerous and incredible journey in search of the Blue Fairy is in vain.

Mai: Do you mean David cannot find the Blue Fairy?

Nam: No, he cannot. But after two thousand years, when humans do not exist any more, David is found and resurrected by future A.I.

Mai: Really? Incredible!

Nam: Well, thanks to the advanced science and technology, David is reunited with Monica.

Mai: A happy ending, right?

Nam: Yes. But they can only spend one happy day together as a real mother and a real son.

Mai: Why only one day?

Nam: I   don't know... In the last scene, they both fall asleep... Well, you should watch the film. There are a lot more thrilling events to see.

2  Answer the following questions.

 • Why do you think Monica agrees to activate robotic boy?
 • Why does David look for the Blue Fairy?
 • What is David's journey like?
 • What happens to humans after two thous years in the film?
 • Do you like science-fiction films? Why?/Why not?
 • Hướng dẫn:

  Trả lời những câu hỏi dưới đây.

 • Because she has the only son whose life is threatened by a very dangerous disease.
 • Because he wants her to help him become a real boy.
 • It is dangerous and incredible.
 • 4. They become extinct.
 • Students'answers
 • 3   Work in pairs. Find a word or phrase in conversation that means the following.

 • a type of book or film showing space travel or on other planets, based on imagined scient discoveries of the future
 • expressing harm or violence
 • ruined or exterminated
 • without success
 • Hướng dẫn:

  Làm việc theo cặp. Tìm một từ hoặc cụm từ trong cuộc trò chuyện có nghĩa là như sau.
  1. một loại sách hoặc không gian chiếu phim du lịch hoặc trên các hành tinh khác, dựa trên những khám phá khoa học tưởng tượng của tương lai
  2. thể hiện tác hại hoặc bạo lực
  3. hủy hoại hoặc bị tiêu diệt
  4. không thành công

  Đáp án: 

  1. science fiction

  2. threatening

  3. destroyed

  4. in vain

  4   Work in pairs. Discuss the underlined grammar points.

  Monica is worried that they are going to get robotic boy destroyed. So she has someone take him to a faraway forest ...

  Hướng dẫn:

  Làm việc theo cặp. Thảo luận về những điểm ngữ pháp được gạch dưới.

  they are going to get robotic boy destroyed -> passive causative

  she has someone take him to a faraway forest -> active causative   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top