banner ngang3 8

Getting started - Unit 4 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 913 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Getting Started - Unit 4 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

GETTING STARTED - UNIT 4 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

1   Nam and Lan are talking about the use of mobile devices and the Internet. Listen and read. (Nam và Lan đang nói về việc sử dụng các thiết bị di động và Internet. Nghe và đọc.)

Lan: Nam, just look around. All the people I see on their smartphones or tablet PCs.

Nam: Yeah. Maybe they are chatting, sends messages or searching for news. I don't many people reading print newspapers.

Lan: Remember Minh? He said his dad had reduce the number of subscribed print newspaper and magazines.

Nam: I'm not surprised! Everyone in his hoi can now read the news on their digital devices

Lan: Did you mean Minh's grandpa can read online newspapers?

Nam: Yeah. He had already started using the computers in the local library to access the Internet when Minh's dad bought him a tablet PC four months ago.

Lan: That's interesting! Great to see that more and more older people are beginning to use new technologies.

Nam: Well, my grandparents and most of their friends still read print newspapers, listen to the radio, watch TV or DVDs. I think they may find it challenging to learn how to use the Net.

Lan: I agree, but they can always find someone to walk them through the process. I think the problem is that many older people may not understand the benefits of online information.

Nam: Yes, but once they start using the Internet they can also connect with friends and family members any time.

Lan: That's right. The benefits are enormous! I'd be lost without my social networking sites. It would be impossible for me to do my school projects without the Internet.

Nam: Personally, I think you are addicted to social media and rely too much on the Internet. You can still use other media such as print newspapers, magazines and books, or radio and television for different purposes.

2     Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi dưới đây)

 • What are the people around Nam and Lan dc
 • Why did Minh's father subscribe to fewer newspapers and magazines?
 • How had Minh's grandpa accessed the lnt€ before he was given a tablet PC?
 • What is the reason that older people don't to use the Internet according to Lan?
 • What does Nam think of Lan's use of social and the Internet?
 • How do you usually contact your friends and get information for your school projects?
 • Hướng dẫn:

  Câu trả lời:

 • They are chatting, sending messages or searching for news.
 • Because everyone in his house can read the news on digital devices.
 • He had used the computers in the local library to access the Internet.
 • She thinks that they may not understand the benefits of online information.
 • He thinks that she is addicted to social media and relies too much on the Internet.
 • Students'answers
 • 3   Complete the table with the appropriate words and phrases in the box. (Hoàn thành bảng với từ và cụm từ thích hợp trong hộp.)

  smartphones, newspapers, magazines,chattir tablet PCs, sending messages, radio, TV, DVC reading online newspapers, accessing the Internet, computers, social media, searching news, the Internet.

  Hướng dẫn:

  Digital devices: smartphones, tablet PCs, computers

  The mass media: newspapers, magazines, radio, TV, DVDs, social media, the Internet

  Online activities: chatting, sending messages, reading online newspapers, accessing the Internet, searching for news

  4     Match each verb with the correct preposition. Discuss their meanings with a partner. (Khớp mỗi động từ với giới từ đúng. Thảo luận về ý nghĩa của chúng với một người bạn.)

  search                       with

  connect                      for

  Đáp án: search for: tìm kiếm

  connect with: kết nối với

  5  Read the following sentence. Underline the verbs. What tenses are they in? (Đọc câu sau đây. Gạch dưới các động từ. Chúng đang ở thì nào?)

  He had already started using the computers in the local library to access the Internet when Minh's dad bought him a tablet PC four months ago.

  Anh ấy đã bắt đầu sử dụng máy tính trong thư viện địa phương để truy cập Internet khi cha của Minh mua cho anh một máy tính bảng cách đây bốn tháng.   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top