banner ngang3 8

Getting started - Unit 1 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 782 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Getting Started Unit 1 Tiếng anh 12 thí điểm.

 

GETTING STARTED - UNIT 1 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

1 . Hung and Quang are talking about famous people. Listen and read.

Hung: The topic for tomorrow's presentation is really interesting. Have you decided who to talk about, Quang?

Quang: Not yet. I'm still wavering between two famous people, Steve Jobs and Michael Jackson. I admire them both.

Hung: But who's had a greater impact on you?

Quang: I'm not sure ... Steve Jobs's work stimulates my creativity and innovation, while Michael Jackson's music inspired me to learn to play a musical instrument. What do you think?

Hung: Well, both of them were very talented and influential, but I prefer Steve Jobs.

I   think Michael Jackson was a great dancer, but not an excellent singer. In his later years, his singing voice became weak and thin and wasn't as good as before.

Quang: I see. What about you? Who are you going to talk about?

Hung: Christine Ha.

Quang: You mean ... the lady who won the US MasterChef trophy in 2012?

Hung: That's right.

Quang: I know your dream is to become a famous chef. Is that why you want to talk about her?

Hung: Yes. What's more, Christine is a blind chef and a gifted writer. She's very talented and determined. It was absolutely amazing to watch her use all the kitchen tools and prepare the dishes.

Quang: I agree. I remember how excited I felt when Christine was creating those great-looking dishes ... and even anxious when the judges were tasting them. By the way, do you know where she was born? In Viet Nam or the US?

Hung: In California, but she was inspired by memories of her mum's cooking.

Quang: It seems you know quite a lot about her. Good luck with your presentation tomorrow!

Hung: The same to you!

Hướng dẫn:

Hùng và Quang đang nói về những người nổi tiếng. Nghe và đọc.

Hưng: Chủ đề của bài thuyết trình ngày mai thực sự thú vị. Bạn đã quyết định nói về ai chưa, Quang?

Quang: Chưa. Tớ vẫn đang phân vân giữa hai người nổi tiếng, Steve Jobs và Michael Jackson. Tớ ngưỡng mộcả hai người họ.

Hùng: Nhưng ai có tác động lớn hơn đối với cậu?

Quang: Tớ không chắc chắn lắm ... sản phẩm của Steve Jobs kích thích sự sáng tạo và đổi mới của tớ, trong khi âm nhạc Michael Jackson đã truyền cảm hứng cho tớ để tìm hiểu cách chơi một loại nhạc cụ. Cậu nghĩ sao?

Hùng: Ừm, cả hai đều rất tài năng và có ảnh hưởng, nhưng tớ thích Steve Jobs hơn.

Tớ nghĩ rằng Michael Jackson là một vũ công tuyệt vời, nhưng không phải là một ca sĩ tuyệt vời. Trong những năm sau này, giọng hát của ông trở nên yếu và mỏng và không được tốt như trước.

Quang: Tớ hiểu. Thế còn cậu? Cậu sẽ nói về ai?

Hưng: Christine Hà.

Quang: Ý cậu là ... người phụ nữ đã giành được danh hiệu Mỹ MasterChef trong năm 2012?

Hưng: Đúng.

Quang: Tớ biết giấc mơ của cậu là trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Có phải đó là lý do tại sao cậu muốn nói về cô ấy?

Hùng: Đúng vậy. Hơn nữa, Christine là một đầu bếp khiếm thị và một nhà văn tài năng. Cô ấy rất tài năng và quyết tâm. Vô cùng tuyệt vời khi xem cô ấy sử dụng tất cả các dụng cụ nhà bếp và chuẩn bị các món ăn.

Quang: Tớ đồng ý. Tớ nhớ tớ đã cảm thấy vui mừng như thế nào khi Christine tạo ra những món ăn đẹp tuyệt vời ... và thậm chí lo lắng khi các giám khảo nếm chúng. Tiện thể, cậu có biết nơi cô được sinh ra? Ở Việt Nam hay Mỹ?

Hưng: Ở California, nhưng cô đã lấy cảm hứng từ những ký ức về nấu ăn từ mẹ cô.

Quang: Có vẻ như cậu biết khá nhiều về cô ấy. Chúc may mắn với bài thuyết trình ngày mai của cậu!

Hùng: Cậu cũng thế nhé!

2   Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

 • Quang can't decide who he is going to talk about tomorrow.
 • Quang wants to become as famous as Steve Jobs and Michael Jackson.
 • Hung likes Michael Jackson's singing.
 • Hung learnt to play a musical instrument because he was inspired by Michael Jackson's songs.
 • Both Quang and Hung admire Christine Ha.
 • Hướng dẫn:

  Quyết định các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.

 • Quang không thể quyết định người mà cậu ấy sẽ nói về vào ngày mai. (T)
 • Quang cũng muốn trở nên nổi tiếng như Steve Jobs và Michael Jackson. (NG)
 • Hưng thích ca hát của Michael Jackson. (F)
  Hưng thích vũ đạo của Michael Jackson chứ không thích ca hát của ông
 • Hưng đã học chơi một nhạc cụ, vì cậu được lấy cảm hứng từ bài hát của Michael Jackson. (F)
  Quang là người học chơi nhạc cụ chứ không phải Hưng
 • Cả Quang và Hùng đều ngưỡng mộ Christine Hà. (T)
 • 3 . Discuss with a partner.

  If you were Quang, who would you choose to talk about, Steve Jobs or Michael Jackson? Why?

  Hướng dẫn:

  Thảo luận với bạn.

  Nếu bạn là Quang, bạn sẽ chọn ai để nói về, Steve Jobs hay Michael Jackson? Tại sao?

  Khuyến khích đưa ra lý do khác ngoài những người được đề cập trong hội thoại (ví dụ như Steve Jobs: một nhà tiên phong trong cuộc cách mạng máy vi tính, một doanh nhân sáng tạo; Michael Jackson: một vũ công tốt với các kỹ thuật nhảy phức tạp, một ca sĩ có ảnh hưởng và nhà soạn nhạc).

  4   Find the words in the conversation that have the same sounds as the following.

 • too ____________
 • eye ____________
 • sea ______________
 • one ____________
 • no _____________ 
 • Hướng dẫn:

  Tìm các từ trong cuộc trò chuyện có những phát âm tương tự như sau.

  1. too: two

  2. eye: I

  3. sea: see

  4. one: won

  5. no: know

  5   Read the conversation again and write the correct tenses of the verbs in brackets.

  I remember how excited I (feel) ____when Christine (create)________

  great-tooking dishes.

  Hướng dẫn:

  Đọc cuộc trò chuyện một lần nữa và viết các thì đúng của động từ trong ngoặc đơn.

  I remember how excited I felt when Christine was creating great-tooking dishes.

  Tớ nhớ tớ đã cảm thấy vui mừng như thế nào khi Christine tạo ra những món ăn đẹp tuyệt vời   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top