banner ngang3 8

Communication - Unit 6 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1117 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Communication Unit 6 Tiếng anh 11 thí điểm.

 

COMMUNICATION - UNIT 6 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

Green Teens Club is a youth organisation whose purpose is to protcct the environmen You are members of the club. Work in groups. Discuss and select ONE main cause global warming, and prepare a talk to present in the club meeting. Your talk shou include the following parts:

Green Teens Club là một to chức thanh niên hoạt động với mục đích bao vệ môi trườni Các em là thành viên của câu lạc bộ. Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận và chọn trình bai một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng nóng lên toàn cầu trong buổi gặp ma của câu lạc bộ. Bài nói chuyện của em sẽ gồm các phần sau:

Introduction (Phần mở đầu)

1. Getting attention (Thu hút sự chú ý)

Hello / Good morning / Good afternoon: Xin chào.

Can we start?/Shall we start?. Xin được bắt đầu.

2. Introducing the topic and the purpose of your talk (Giới thiệu chu đề và mục đích cùa bài nói chuyên)

The subject of my presentation / the topic of my talk is...: Chủ đề của bài trình bày 1 bài nói chuyện cua tôi ngày hôm nay là...

Ị 'm going to talk about...: Tôi sê trình bày đề tài...

3. Giving a preview of the talk (Giới thiệu tổng quan về bài nói chuyện)

There are ... main parts in my presentation: In the first part, I'll talk about ...the second part Mill focus on ..., and then in the third part. I'll Có ... phần chính troni: bài trình bày cua tôi: Trong phần đầu tiên, tôi sẽ nói về ..., phần thứ hai sẽ tập trung vào .... sau đó trong phần thứ ba. tôi sẽ ...

B. Body (Thân bài)

1. Describing one of the main causes / Miêu tả một trong những nguyên nhân chính

 • Explaining its effects / Giải thích các ảnh hường của nó
 • Giving some possible solutions (things that we should do) / Đề xuất một số giải pháp khả thi (những điều chúng ta cần làm)
 • C. Conclusion (Kết luận)

  1. Restating your message (Nhắc lại thông điệp của bạn)

  To sum up. ..../In short..... / In a nutshell: Tóm lại

  The important thing to remember is... Một điều quan trọng cần ghi nhớ là...

 • Thanking the audience for their attention: Cảm ơn người nghe đã chú ý theo dõi
 • Bài viết gợi ý

  Hello, everybody! Nice to meet you again. The topic of my talk today is deforestation, which is one of the main causes of global warming. There are 3 main parts in my presentation: In the first part, I’ll talk about the importance of forests in terms of global warming, the second part will focus on how deforestation affects our lives on Earth, and then in the third part, I will suggest some solutions for preserving our forests.

  We plant trees, first of all, for their beauty and to provide shade for us but they do more than that. Trees create an ecosystem to provide habitat and food for animals. They cool the air, land, and save water. In terms of global warming, trees absorb carbon dioxide and potentially harmful gases, such as sulfur dioxide, carbon monoxide, from the air and release oxygen. It means they help reduce the amounts of carbon dioxide sent to the atmosphere, so reduce the greenhouse effect.

  Trees are so important to our daily life; however, they are cut down every day in the process called deforestation. Deforestation is the cutting down of trees from an area without intention of replanting. Trees are cut down for paper and wood products, to clear land for building houses or constructions, and to expand farming areas. Unfortunately, people are not fully aware of the danger of cutting down trees or forests. Deforestation has many negative effects on the environment. It leads to a loss of habitat for millions of species. It drives climate change by affecting the soil and the water cycle. It also speeds up global warming by permitting more amounts of carbon dioxide that we release to remain in the atmosphere. As we can see clearly, deforestation changes local weather: the temperature of many regions has increased; there have been more floods, storms or droughts...

  Take action on global warming today! Thing we should do first is to stop cutting down trees. Peope of all ages are encouraged to plant more trees and live in a way that does not harm the environment. As students, we can share information with friends and family members on deforestation, so that as many people as possible will be aware of its danger. We need to do everything, despite the smallest, to save our planet!

  In conclusion, forests are very important to all living things on Earth because of the benefits they bring. Forests are home to millions of animals, provide resources and healthy environment for us to live on Earth, help reduce the effects of global warming. It is important for us to understand the vital role they play in the environment and the impact of deforestation. When forests are cut down massively, extreme weather events would be expected to occur more often and there would be more natural disasters. With education, people can be taught the value of forests and the importance of caring for them. Remember that evervone can help preserve our forests and fight deforestation. Live green and inspire others to do the same.

  I hope you have enjoyed my presentation. Thank you for listening!   

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top