Cấu trúc Tiếng Anh thông dụng - Phần 5

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1718 

DAYTOT gửi tới các em bài viết về những cấu trúc Tiếng Anh thông dụng - Phần 5

 

41. It’s not necessary for sb to do st = Sb don’t need to do st: Ai không cần thiết phải làm gì = doesn’t have to do st
Eg: It is not necessary for you to do this exercise. (Bạn không cần phải làm bài tập này)

42. To look forward to V_ing: Mong chờ, mong đợi làm gì
Eg: We are looking forward to going on holiday. (Chúng tôi đang mong được đi nghỉ)

43. To provide sb from V_ing: Cung cấp cho ai cái gì
Eg: Can you provide us with some books in history? (Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số sách về lịch sử không?)

44. To prevent sb from V_ing: Cản trở ai làm gì = To stop
Eg: The rain stopped us from going for a walk (Cơn mưa đã ngăn cản chúng tôi đi dạo)

45. To fail to do st: Không làm được cái gì / Thất bại trong việc làm cái gì
Eg: We failed to do this exercise. (Chúng tôi không thể làm bài tập này)

46. To be succeed in V_ing: Thành công trong việc làm cái gì
Eg: We were succeed in passing the exam. (Chúng tôi đã thi đỗ)

47. To borrow st from sb: Mượn cái gì của ai
Eg: She borrowed this book from the liblary. (Cô ấy đã mượn cuốn sách này ở thư viện)

48. To lend sb st: Cho ai mượn cái gì
Eg: Can you lend me some money? (Bạn có thể cho tôi vay ít tiền không?)

49. To make sb do st: Bắt ai làm gì
Eg: The teacher made us do a lot of homework. (Giáo viên bắt chúng tôi làm rất nhiều bài tập ở nhà)

50. CN + be + so + tính từ + that + S + động từ: Đến mức mà = CN + động từ + so + trạng từ
Eg: – The exercise is so difficult that no one can do it. (Bài tập khó đến mức không ai làm được)
– He spoke so quickly that I couldn’t understand him. (Anh ta nói nhanh đến mức mà tôi không thể hiểu được anh ta)



 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top