Cách sử dụng động từ HAVE

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 511 

DAYTOT gửi tới các em bài viết về cách sử dụng động từ HAVE.

 

CÁCH SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ HAVE

1. have sth PP/ V3: thuê mướn, nhờ ai làm gì cho vật sở hữu của mình

E.g: I had my hair cut yesterday. ( = I employed a barber/ hairdresser to cut my hair yesterday.)
Have you had your car washed yet?
They are going to have their house painted next month.
We are having our car repaired. 
 Note: có thể thay have = get 
I had my hair cut yesterday. = I got my hair cut yesterday.

2. have sb Vo: sai khiến, nhờ vả ai làm gì

E.g: He’ll have the driver bring his car around at 4 o’clock.
I’ll have the gardener plant some trees and flowers.
She had him dig away the snow.
 Note: có thể thay have = get nhưng cấu trúc hơi khác
E.g: I’ll have the gardener plant some trees and flowers.
= I’ll get the gardener to plant some trees and flowers.

3. have sth PP/ V3: chịu đựng một việc xảy ra ( thường xấu) cho vật sở hữu của mình

E.g: He has just had his pocket picked.
King Chales I had his hand cut off.
She had her handbag stolen.

4. have sb/ sth V-ing: trải qua kết quả hành động của ai/ cái gì

E.g: We have people phoning up from all over the world. ( = People are phoning us up from all over the world)
We’ll soon have the mist coming down on us. ( = The mist will soon be coming down on us)
We have our orders coming in from over the world. 
If you give all-night parties, you’ll have your neighbors complaining. ( = Your neighbors will complain)

5. have sb V-ing: làm cho ai làm gì

E.g: She had her audience listening attentively.
The film had us sitting on the edge of our seats with excitement.

6. not have sb V_ing: không cho phép

E.g: I can’t have you doing that. 
The teacher won’t have her students arriving late.


7. have sb/ sth to Vo: có nhiệm vụ phải làm gì đối với ai

E.g: He has a lot of homework to do.
She has a big family to feed.
We have many children to look after.

 

  

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top