Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 3582 

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc câu hỏi trắc nghiệm bài Các nước châu Phi và Mĩ Latinh. Mời bạn đọc tham khảo.

 

                          BÀI: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LA TINH

Câu 1: Cho dữ liệu sau 1) Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi chính thức bị xóa bỏ; 2) Ai Cập và Libi giành được độc lập; 3) Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ cùng hệ thống thuộc địa ở Châu Phi cơ bản bị sụp đổ; 4) 17 nước ở Châu Phi được trao trả độc lập. Thứ tự đúng theo thời gian về thắng lợi cuộc đấu tranh giành độc lập ở châu Phi sau năm 1945.

A. 2-4-3-1

B. 2-4-1-3

C. 2-3-1-4

D. 2-4-1-3

Câu 2: Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ La Tinh sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A. chống lại chế độ độc tài thân Mĩ, thoát khỏi “Sân sau của Mĩ”

B. chống lại chế độ độc tài Batixta

C. chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha

D. chống lại chế độ thực dân Bồ Đào Nha

Câu 3: Vì sao vào thập niên 60, 70 của thế kỉ XX, Mĩ La Tinh được gọi là “Lục địa?

A. Phong trào chống chế độ độc tài thân Mĩ diễn ra sôi nổi

B. Cuộc nội chiến giữa các đảng phái đối lập

C. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng

D. Phong trào công nhân diễn ra sôi nổi

Câu 4: Châu Phi được ví là “Lục địa mới trỗi dậy”

A. là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và Mĩ

B. sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh và hầu hết các nước ở Châu Phi đã giành được độc lập

C. sau chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở Châu Phi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân.

D. phong trào giải phóng dân tộc ở châu phi đã làm rung chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ở châu lục này.

Câu 5: Giai đoạn nào đánh dấu bước phát triển mớicủa phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La Tinh

A. Từ năm 1945 đến 1959

B. Từ những năm 60 đến những năm 70 của thế kỉ XX

C. Từ những năm 80 đến những năm 90 của thế kỉ XX

D. Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay.

Câu 6: Cách mạng Cu Ba giành thắng lợi vào thời gian nào?

A. Tháng 5/1955

B. Tháng 6/1957

C. Tháng 9/1958

D. Tháng 1/1959

Câu 7: Hầu hết các nước Bắc Phi, Tây Phi đã giành độc lập dân tộc trong thời gian nào sau đây?

A. 1945-4954

B. 1954-1960

C. 1960-1975

D. 1975-1991

Câu 8: Kết quả to lớn từ cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Mĩ-La Tinh trong những năm 60 đến 80 của thế kỉ XXlà gì?

A. Nhiều nước Mĩ La Tinh giành được độc lập thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha

B. Chính quyền độc tài bị lật đổ, các chính phủ dân tộc, dân chủ được thiết lập ở nhiều nước

C. Làm cho các nước Mĩ La Tinh bị phụ thuộc trở thành sân sau của đế quốc Mĩ

D. Các nước Mĩ La Tinh vươn lên phát triển nhanh chóng và trở thành các nước công nghiệp.

Câu 9: Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu Ba?

A. Cuộc đổ bộ của tàu “Granma” lên đất Cu Ba

B. Cuộc tấn công vào trại lính Môncađa

C. Nghĩa quân Cu Ba mở cuộc tấn công

D. Nghĩa quân Cu Ba chiếm lĩnh thủ đô LaHaBaNa

Câu 10: Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX, nhiều nước Mĩ Latinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhưng lại rơi vào sự lệ thuộc của

A. thực dân Anh

B. đế quốc Mĩ

C. thực dân Pháp

D. đế quốc Nhật

Câu 11: Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ Latinh diễn ra dưới hình thức nào?

A. Bãi công của công nhân

B. Đấu tranh chính trị

C. Đấu tranh vũ trang

D. Sự nổi dậy của người dân.

Câu 12: Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở đâu?

A.Nam Phi    

B. Bắc Phi                 

C. Toàn bộ Châu Phi           

D. Tây Phi

Câu 13: Mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi sau chiến tranh thế giới lần thứ hai là nước nào?

A. Ai Cập      

B.  Libi          

C. Angiêri

D. Marốc, Xuđăng

Câu 14: Tại sao năm 1960 được lịch sử ghi nhận là năm châu Phi?

A. Môdămbích và Angôla giành độc lập.

B. 17 nước ở Châu Phi được trao trả độc lập

C. Cách mạng Libi bùng nổ và thắng lợi

D. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Angiêgi giành được thắng lợi.

Câu 15: Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi cơ bản bị tan rã từ khi nào?

A.  Môdămbích và Angôla giành độc lập.

B. Nước cộng hòa Dimbabuê tuyên bố thành lập.

C. Namibia tuyên bố độc lập

D. Nước cộng hòa Ghana ra đời.

Câu 16: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc của nước nào ở Châu Phi?

A. Ai cập

B. Ma rốc

C. Angiêgi

D. Ănggôla

Câu 17: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, châu Mĩ Latinh là thuộc địa chủ yếu của đế quốc nào?

A. Anh

B. Pháp

C. Mĩ

D. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Câu 18: Nước nào được mệnh danh là “lá cờ đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh

A. Braxin

B. Chilê

C. Cuba         

D. Côlômbia

Câu 19: Sau chiến tranh thế giới thứ hai với ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ đã thực hiện âm mưu gì với khu vực Mĩ Latin?

A. Biến Mĩ Latinh trở thành “sân sau” và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ

B. Trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ

C. Lôi kéo các nước Mĩ Latinh vào tổ chức “Liên minh vì tiến bộ”

D. Trở thành nơi cung cấp vũ khí và năng lượng để chống lại Liên Xô.

Câu 20: Phong trào giải phóng dân tộc ở Cu Ba gắn liền với tên tuổi của vị lãnh tụ nào?

A. Phiđen Cátxtơrô

B. Nenxơ Manđêla

C. Kôphi Annan       

D. Raun Cátxtơrô

Câu 21: Hình ảnh “Lục địa bùng cháy” chỉ hiện tượng gì ở Mĩ Latinh?

A. Sự bùng nổ của phong trào bãi công của công nhân

B. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh cách mạng

C. Cuộc nổi dậy của phong trào nông dân đòi ruộng đất

D. Một loạt nước giành được độc lập

Câu 22: Sự khác biệt căn bảngiữa phong trào đấu tranh cách mạng ở Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Châu phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ; khu vực Mĩ Latinh chống chủ nghĩa thực dân mới.

B. Châu Phi chống chủ nghĩa thực dân mới còn khu vực Mĩ La tinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ.

C. Hình thức đấu tranh chủ yếu của Châu Phi là khởi nghĩa vũ trang, ở Mĩ Latinh là đấu tranh chính trị.

D. Lãnh đạo cách mạng ở Châu Phi là giai cấp vô sản; ở khu vực Mĩ Latinh là tư sản dân tộc.

Câu 23: Những năm 60 Mĩ đã sử dụng chiêu bài gì để lôi kéo các nước Mĩ Latinh chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản

A. Đề xướng tư tưởng Châu Mĩ của người châu Mĩ

B. Đề cao vấn đề dân chủ, dân quyền, tự do tín ngưỡng.

C. Thành lập tổ chức Liên Minh vì tiến bộ ở Mĩ Latinh

D. Xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ

Câu 24: Tình hình Mĩ Latinh trong thập niên 80 của thế kỉ XX?

A. Kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái, lạm phát tăng cao.

B. Phong trào giải phóng dân tộc đã giành được những thắng lợi to lớn, 13 quốc gia giành được độc lập.

C. Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh lâm vào tình trạng khó khăn.

D. Tình hình kinh tế chính trị ổn định, đời sống nhân dân lao động ở các nước được cải thiện

Câu 25: Ý nào sau đây không nói về đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

A. Phong trào phát triển rộng khắp và lên cao nhưng đồng đều giữa các quốc gia

B. Hình thức đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi là thông qua đấu tranh chính trị hợp pháp, thương lượng với các nước phương Tây để được công nhận độc lập.

C. Chủ nghĩa đế quốc xâm lược khi các nước châu Phi còn trong tình trạng bộ lạc, đang chuyển sang xã hội có giai cấp, hoặc chưa hình thành các quốc gia dân tộc.

D. Phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ sớm nhất ở Nam Phi, sau đó lan rộng ra cả nước.

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

Top