banner ngang3 8

Bài tập về Ving, To V và Vnt - Số 13

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 666 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về Ving, To V và V bare - Số 13

 

161.You need ...................... these plants as soon as possible.

      A) fertilize                     B) to fertilize                       C) fertilizing                         D) fertilizes

162.You’d better .................... what you think in front of the conference.

      A) say                           B) to say                             C) saying                            D) said

163.He always tries .............................     ...................... there .......................... her.

      A) delaying/ coming/ meet      B) to delay/ to come/ to meet      C) delaying/ come/ meeting    D) to  delay/ coming/ to meet

164.There is nothing ............................ this situation to her.

      A) hide                          B) to hide                            C) hiding                             D) hidden

165.I regret ............................... able to attend your birthday party yesterday.

      A) not to be                   B) to not be                         C) not be                             D) not being

166.Thank you for ........................ me such a warm message.

      A) send                         B) to send                           C) sending                          D) sent

167.She detests ......................... all day with strangers.

        A) chatting                       B) to chat                    C) to chatting                          D) chat 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top