Bài tập về Ving, To V và Vnt - Số 13

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 490 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về Ving, To V và V bare - Số 13

 

161.You need ...................... these plants as soon as possible.

      A) fertilize                     B) to fertilize                       C) fertilizing                         D) fertilizes

162.You’d better .................... what you think in front of the conference.

      A) say                           B) to say                             C) saying                            D) said

163.He always tries .............................     ...................... there .......................... her.

      A) delaying/ coming/ meet      B) to delay/ to come/ to meet      C) delaying/ come/ meeting    D) to  delay/ coming/ to meet

164.There is nothing ............................ this situation to her.

      A) hide                          B) to hide                            C) hiding                             D) hidden

165.I regret ............................... able to attend your birthday party yesterday.

      A) not to be                   B) to not be                         C) not be                             D) not being

166.Thank you for ........................ me such a warm message.

      A) send                         B) to send                           C) sending                          D) sent

167.She detests ......................... all day with strangers.

        A) chatting                       B) to chat                    C) to chatting                          D) chat 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

Top