Bài tập về từ để hỏi - Số 7

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 647 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về từ để hỏi - Số 7.

 

1. Do you know ___ language is spoken in Kenya?

a. which         b. who                        c. what            d. how
2. ___ is your blood type?

a. which         b. who                        c. what            d. how
3. ___ do you play tennis? For exercise.

a. which         b. who                        c. what            d. how

4. ___ can I buy some milk? At the supermarket.

a. which         b. who                        c. where         d. how
5. ___ much do you weigh?

a. which         b. who                        c. what            d. how
6. ___ hat is this? It's my brother's.

a. which         b. who            se        c. what            d. how
7. ___ can I park my car? Over there.

a. where         b. who                        c. what            d. how
8. ___ tall are you?

a. which         b. who                        c. what            d. how
9. ___ do you expect me to do?

a. which         b. who                        c. what            d. how
10. ___ do you like your tea? I like it with cream and sugar.

a. which         b. who                        c. what            d. how
11. ___ picture do you prefer, this one or that one?

a. which         b. who                        c. what            d. how
12. ___ is that woman?  - I think she is a teacher.

a. which         b. who                        c. when           d. how
13. ___ book is this? It's mine.

a. which         b. who                        c. whose         d. how
14. ___ do you usually eat lunch? At noon.

a. which         b. when          c. what            d. how
15. ___ you wash clothes every week?

a. which         b. who                        c. what            d. how
16. ___ does your father work? At City Hall.

a. where         b. who                        c. what            d. how
17. ___ usually gets up the earliest in your family?

a. which         b. who                        c. what            d. how
18. ___ do you think of this hotel? It's pretty good.

a. which         b. why                        c. what            d. how
19. ___ does your father work at that company? Because it's near our house.

a. which         b. who                        c. why             d. which
20. ___ dances the best in your family?

a. which         b. who                        c. what            d. how 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top