banner ngang3 8

Bài tập về từ chỉ định lượng - Số 5

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 575 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về từ chỉ định lượng - Số 5

 

81. These piles of books are ............... cleaner than the others.

A. as                                   B. very                        C. so                            D. much

82. She is ................... an engineer nor an architect.

A. nor                                  B. both                         C. neither                    D. either

83. That play was ................... for her to see again.

A. too interesting                                                     B. enough interesting

C. interesting enough                                             D. more interesting enough

84. The more we study, the ................... we are.

A. more good                      B. good                       C. well                         D. better

85. Mary can't speak French .................

A. Either can Peter                                     B. Neither can't Peter

C. Neither can Peter                                  D. Peter can't neither

86. Everyone can ................. in this school activity.

A. take off                           B. take on                    C. take part                D. take

87. ................... we eat, the fatter we become.

A. The much                       B. The more                C. Many                     D. A lot of

88. The lesson ................... for me to understand.

A. is very difficult                B. too difficult              C. difficult too             D. is too difficult

89. This exercise is ................... I must finish it as soon as possible.

A. very important so                                               B. so important that

C. too important that                                               D. enough important that

90. She was ................... she never had time to go out in the evening.

A. so busy that                    B. very busy                C. busy enough          D. busy so that 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top