Bài tập về kỹ năng viết - Số 23

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 568 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 23

 
1. It was too late .
A. to go for them to the party. B. because they go to the party.
C. so they go to the party D. for them to go to the party.
2. This room is too small for six people.
A. This room is very small for six people. B. This room isn’t big enough for six people.
C. This room is so small to have six people. D. This room isn’t enough big for six people.
3. We couldn’t answer those two difficult questions.
A. Those  two  difficult  questions  couldn’t  have  been  answered.    B. Those two questions were so difficult that we couldn’t answer them.
C. Those two questions were too difficult for us to answer.
D. Those two questions were not enough difficult to answer for us.
4. The bicycle was so expensive that I didn't buy it.
A. If the bicycle had been cheaper, I would have bought it. B. I was rich enough to buy the bicycle.
C. I couldn't afford to buy the bicycle. D. The bicycle was too expensive for me to buy.
5. The water was very cold, so we couldn't swim.
A. The water was too cold for us to swim. B. We couldn't swim because the water was very cold.
C. The water was very cold but we still went swimming.
D. The water was very cold; therefore, we couldn't swim.
6. The furniture was .
A. too expensive for me to buy B. very expensive for me to buy
C. enough expensive for me to buy D. such expensive that I didn’t buy it
7. that it frightened everyone in the room.
A. The noise was too loud B. The noise was so loud
C. The noise was very loud D. The noise was loud enough
8. The/ book/ boring/ I/ it/ reading/ so/ stopped/ that/ was/.
A. The book was boring so that I stopped reading it. B. The boring book stopped reading so that I was it. C. The book was so boring that I stopped reading it. D. The reading book was so boring that I stopped it.
9. The road is .
A. so slippery for us to drive fast B. too slippery for us to drive fast
C. so slippery that we drove fast D. too slippery that we can't drive fast
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top