Bài tập về kỹ năng viết - Số 22

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 689 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 22

 
1. Nobody could move the piano. It was too heavy.
A. It was such a heavy piano that everybody could move it. B. It was such a heavy piano that nobody couldn’t move it.
C. The piano was so heavy that nobody could move.
D. The piano was too heavy to be moved.
2. The tea was too hot for her to drink.
A. The tea was so hot that she couldn’t drink it. B. The tea was so hot that she could drink it.
C. The tea was so hot that she couldn’t drink. D. The tea was such hot that she couldn’t drink it.
3. We arrived too late to see the first film.
A. We didn’t arrive late enough to see the first film. B. We didn’t arrive early enough to see the first film.
C. We didn’t arrive too early to see the first film. D. We didn’t arrive early enough for us to see the first film.
4. She can’t have any more children because of her age.
A. She is too old to have any more children. B. She is old enough to have any more children.
C. She is too young to have any more children. D. She is young enough to have any more children.
5. She sings so well that she has been asked to make a record.
A. She is such a well dancer that she has been asked to make a record.
B. She is such a good dancing that she has been asked to make a record. C. She is such a good dancer that she has been asked to make a record.
D. She is such a well dancing that she has been asked to make a record.
6. The bag was heavy, so we could not take it with us.
A. The bag was too heavy enough for us to take it with us. B. The bag was very heavy enough for us to take it.
C. The bag was too heavy for us to take it with us. D. The bag was too heavy for us to take with us.
7. It was such a big meal that we couldn't finish it.
A. The meal was too very big for us to finish. B. The meal was too big for us to finish it.
C. The meal was such big that we couldn’t finish it. D. The meal was too big for us to finish.
8. They spoke too quickly for us to understand.
A. They spoke so quickly that we couldn’t understand it.
B. They spoke so  quickly  that  we  couldn’t  understand. C. They spoke so quickly that we couldn’t understand them.
D. They spoke quickly enough so that we couldn’t understand them.
9. It was so noisy that nothing could be heard.
A. It was too noisy to hear nothing. B. It was too noisy for anything to hear.
C. It was too noisy for nothing to be heard. D. It was too noisy to hear anything.
10. The book was so good that I couldn’t put it down.
A. They had so good book that I couldn’t put it down. B. It was such good book that I couldn’t put it down. C. So good was the book that I couldn’t put it down. D. Such a book was good that I couldn’t put it down.
11. It was such long homework that I couldn’t finish it.
The homework was so long that I could finish it. B. The homework was so long that I couldn’t finish
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top